เชิญร่วมกิจกรรมพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์ ครั้งที่ 2 ระหว่าง 1-3 มี.ค.นี้ ที่ โรงแรมเอเชียพัทยา

0
137

เมื่อ 11.00 น. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 62  ที่ ห้องประชุม 131 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในประชุมการจัดกิจกรรม พัทยา คลาสสิคคาร์ โชว์ ครั้งที่ 2 (2nd Classic Car Show Pattaya) ซึ่งจัดโดยมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว และนางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย

มูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ที่ให้การสงเคราะห์คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสในเมืองพัทยา โดยมูลนิธิฯได้จัดตั้งสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก บ้านเอื้ออารี ศูนย์พักพิงเด็กพัทยา และศูนย์การเรียนรู้อาเซียน โดยมีเด็กอยู่ในความอุปการะของมูลนิธิฯมากกว่า 350 คน
การจัดงานพัทยาคลาสสิคคาร์โชว์ จัดขึ้นครั้งแรกในเดือนมีนาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา และระดมเงินทุนช่วยเหลือองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและนักท่องเที่ยว และสามารถระดมทุนได้ทั้งหมด 400,000 บาท ซึ่งทางผู้จัดงานได้มอบเงินรายได้จากการระดับทุนทั้งหมด ให้กับทางมูลนิธิเอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นำไปให้ความช่วยเหลือเด็กๆในโครงการต่างๆของมูลนิธิฯ กว่า 350 คน

สำหรับงาน พัทยา คลาสสิคคาร์ โชว์ ครั้งที่ 2  จะจัดขึ้นในวันที่ 1-3 มีนาคม 62 ที่ โรงแรมเอเชียพัทยาโดยมีกำหนดการจัดกิจกรรม  ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 62 เจ้าของรถคลาสสิคคาร์ทั่วประเทศ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ที่โรงแรมเอเชียพัทยา  วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 62   การแสดงโชว์รถคลาสสิคคาร์ จำนวนประมาณ 100 คันโดยจัดโชว์เป็นขบวนพาเหรดทั่วเมืองพัทยา และมีการแสดงบนเวที และกิจกรรมการกุศลในช่วงกลางคืน
ส่วนในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม  62 จะมีการแสดงโชว์รถคลาสสิคคาร์ และเสร็จสิ้นกิจกรรมในภาคบ่าย.