เชิญผู้สนใจร่วมสัมมนา ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12

0
118

งานสัมมนา “Driving the future of integrated Building & FM innovations for Smart Living” จัดโดยคณะผู้จัดงาน BMAM Expo Asia 2019 งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร อาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12 ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม  62 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ. ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา เพื่อเป็นเวทีกลาง ในการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในวงการบริหารโรงงาน อาคาร ทั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดต่างๆ ในภาคตะวันออก มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานด้านอาคาร และโรงงาน โดยภายในงานสัมมนามีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ครอบคลุมแนวโน้มการเติบโตสำหรับงานบริหารจัดการอาคารสถานที่ โรงงานอุตสาหากรรม เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงาน , FM สำหรับธุรกิจบริการ โรงงาน อาคาร สถานที่ รวมถึงทิศทางการจัดทำโครงการสมาร์ทซิตี้ในภาคตะวันออก เป็นต้น

ซึ่ง BMAM Expo Asia 2019 (Building & FM Expo 2019) เป็นการรวมตัวกันของเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุด เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย และความเติบโตของเทคโนโลยีในด้านอาคาร การบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร สถานที่ โรงงาน อุตสาหกรรม อาทิ เทคโนโลยีสำหรับอาคารอัจฉริยะ สินค้าและบริการด้านการบริหารจัดการอาคารและโรงงาน เทคโนโลยีด้านการทำความสะอาด ระบบรักษาความปลอดภัย การออกแบบภายในและภายนอกอาคาร เทคโนโลยีอาคารเขียว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรงงานและอาคารให้ได้มาตรฐานสู่ระดับสากล ซึ่งงาน BMAM Expo Asia 2019 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร 6 ศุนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานีดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในธุรกิจด้านการบริหารโรงงานและอาคาร จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากร อาคาร โรงงาน และอสังหาริมทรัพย์แห่งเอเชีย ครั้งที่ 12 ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ. ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี สามารถลงทะเบียนและสำรองที่นั่งฟรีได้ที่https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSengi-un6ZK8M1Gg_R3F08x1HT4zf1zH4EMRHRyV-xgVehC6w/viewform?usp=sf_link CODE:BMAM3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรัชรินทร์ นุตยกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-833-5111 E-mail : [email protected] หรือคุณพันธุ์ทิพย์ โชติเวธี ฝ่ายขายโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-833-5346 มือถือ 083-019-9445 หมายเลขโทรสาร 02-833-5127-9 E-mail : [email protected]