เจ้าหน้าที่เมืองพัทยา ลงพื้นที่ซอยโพธิสาร 6 ปิดหมายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง รุกล้ำที่สาธารณะ เพิ่มอีก 9 หลัง

0
427

เมื่อ 7 สิงหาคม 61 นายธิปชัย รัตนวีรถาวร หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษาและคุ้มครองที่สาธารณะ สำนักการช่าง รักษาการผู้อำนวยการส่วนผังเมือง นำทีมเจ้าหนาที่สำนักการช่าง เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่ทหาร ลงพื้นที่บริเวณซอย 6 โพธิ์สาร เพื่อทำการปิดหมาย และดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำที่สาธารณะ บริเวณซอย 6 โพธิสาร หลังจากที่เมืองพัทยาได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะของเมืองพัทยา แต่กลับพบว่ามีประชาชนจำนวนมาก ยึดคอรงพื้นที่ดังกล่าว ด้วยการปลูกสร้างบ้านเรือนมานากว่า 20 ปี จากการสำรวจก็พบว่ามีจำนวนประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 20 หลังคาเรือน โดยเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ทางกองช่าง ได้เข้าดำเนินการปิดหมายแล้ว จำนวน 7 ราย มาในครั้งนี้ พบว่าเป็นการปิดหมายให้ประชาชน ทำการรื้อถอนบ้านเรือนที่ปลูกสร้างลุกล้ำที่สาธารณะ เพิ่มอีก 9 ราย โดยในส่วนของชาวบ้าน ต่างรับทราบเรื่องการปิดหมาย เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เพราะส่วนใหญ่ก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าได้ปลูกสร้างบ้านเรือนบนพื้นที่สาธารณะ และผิดกฎหมาย

นายธิปชัย รัตนวีรถาวร หัวหน้าฝ่ายดูแลรักษา และคุ้มครองที่สาธารณะ สำนักการช่าง รักษาการผู้อำนวยการสวนผังเมือง  สำนักการช่างเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการเดินทางมาปิดหมาย ได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก 9 ราย ต่อจากวันที่ 5 สิงหาคม ซึ่งได้ดำเนินการๆปแล้ว 7 ราย รวมเป็น 16 ราย ส่วนที่เหลืออีก 4 ราย จะดำเนินการต่อไป ส่วนสาเหตุที่ระยะเวลาในการปิดหมายไม่เท่ากันนั้น เนื่องมาจากจากการมาสำรวจ พบว่าบ้านบางหลังไม่มีบ้านเลขที่  ไม่มีเจ้าบ้าน ไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลใดๆได้ จึงทำให้ระยะเวลาในการปิดหมายแต่ละหลังไม่เท่ากัน โดยหลังจากที่ปิดหมายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างไปอีก 15 วัน  หากพบว่าเจ้าของบ้านยังไม่ดำเนินการใดๆ ทางเมืองพัทยาก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย นอกจากนี้พบว่าในส่วนสาธารณะของเมืองพัทยา  ตรวจสอบพบว่ามีอีก 3 แห่ง ที่เมืองพัทยาตรวจสอบแล้วพบว่ามีการลุกล้ำที่สาธารณะจากประชาชน ก็คือที่บริเวณซอยนาเกลือ 12, ซอยเขาน้อย และ ซอยหนองกระบอก ซึ่งจะเป็นพื้นที่ๆเมืองพัทยา เตรียมเข้าดำเนินการต่อไป

ขณะที่ นายธนวัฒน์ ตาลทอง นักพัฒนาการชุมชนชำนาญการ สำนักการพัฒนาสังคมเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับการเยียวยาประชาชนที่ลุกล้ำในพื้นที่ดังกล่าว ทางเมืองอพัทยาได้เตรียมเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เดือดร้อน ไปรับฟังแนวทางในการดำเนินการของเมืองพัทยา รวมถึงแนวทางในการเยียวยา ประชาชน ที่ปลูกที่อยู่อาศัยลุกล้ำที่สาธารณะให้มีที่อยู่อาศัยตามกฎหมาย โดยมีเมืองพัทยา การเคหะห่างชาติ กรมเจ้าท่า ฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง และ เจ้าหน้าที่ทหาร จะร่วมชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในวันที่ 8 สิงหาคม นี้ ซึ่งเมืองพัทยาขอเรียนเชิญประชาชนที่ปลูกสร้างสิ่งปลุกสร้างลุกล้ำที่สาธารณะ สามารถไปฟังแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน พร้อมร่วมจัดหาที่อยู่อาศัยอย่างถูกต้องให้ผู้ที่มีปัญหา ได้มีที่อยู่อาศัยที่ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป.