เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อม สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก 1 ใน 4 จุดฉีดวัคซีนโควิด อำเภอบางละมุง

0
179

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการวัคซีนโควิด-19 จำนวน 20,000 โดส ให้กับพื้นที่อำเภอบางละมุง โดยเน้นที่ประชาชนและผู้ให้บริการภาคการท่องเที่ยว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่เมืองพัทยา ด้วยมีแผนดำเนินการฉีดวัคซีนครบรายละ 2 โดส ในอัตราสัดส่วน 70 % ภายในเดือนมิถุ นายนนี้ ซึ่งที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการกำหนดพื้นที่ในการจัดฉีดวัคซีนโควิด จำนวน 4 จุด คือ 1. รพ.กรุงเทพพัทยา รพ.เมืองพัทยา ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลโป่ง และสนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก เพื่อกระ จายการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและรวดเร็วในระยะเวลา 2 วันในวัคซีนเข็มแรก โดยได้มีการวางแผนการการฉีดวัคซีนโควิดวันละ 10,000 โดส โดยเมื่อ 15 พฤษภาคม 64    ที่ สนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้มีการมีเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ และการบริหารจัดการการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ผู้ให้บริการภาคท่องเที่ยวและประชาชน ซึ่งสถานที่ฉีดวัคซีนภายในสนามกีฬาในร่มภาคตะวันออก มีความพร้อมในการให้บริการวัคซีนตามขั้นตอนต่าง ๆ ครบถ้วน 100% มีที่นั่งพักคอยสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีน 30 นาที สามารถรองรับประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนได้อย่างเพียงพอ สำหรับสถานที่ฉีดวัคซีนสนามกีฬาในร่มภาคตะวัน ออก จะให้บริการฉีดวัคซีนในส่วนประชาชนในพื้นที่ เมืองพัทยา หนองปรือ ห้วยใหญ่ และตะเคียนเตี้ย โดยจะจัดฉีดวัคซีน วันละ 5,750 โดส 


มีรายงานว่า ขณะนี้ยังไม่รู้วันเวลาที่แน่ชัดว่าวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลจะจัดสรรมาให้ในเบื้องต้น 20,000 โดสจะมาวันไหน แต่ในส่วนของสถนที่จัดฉีดวัคซีนของอำเภอบางละมุงทั้ง 4 จุด มีความพร้อมในการให้บริการฉีดวัคซีนแล้ว.