เจ้าหน้าที่หลายฝ่าย จัดระเบียบการจอดรถ และวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบบนถนนสาธารณะ หมู่บ้านวัฒนาพรในซอยอรุโณทัย

0
325
พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ เทศกิจส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง  ร่วมเจ้าหน้าที่ทหาร  จัดระเบียบการจอดรถ และวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ บนถนนสาธารณะหมู่บ้านวัฒนาพร ในซอยอรุโณทัย ตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียน
พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่ เทศกิจส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ร่วมเจ้าหน้าที่ทหาร จัดระเบียบการจอดรถ และวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ บนถนนสาธารณะหมู่บ้านวัฒนาพร ในซอยอรุโณทัย ตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียน

เมื่อ 20 มิถุนายน 61 ที่ บริเวณหมู่บ้านวัฒนาพร เฉลิมพระเกียรติ 18 ในซอยอรุโณทัย พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เมืองพัทยา นำกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ร่วมเจ้าหน้าที่ทหาร และนายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย ร่วมกันจัดระเบียบการจอดรถ และวางสิ่งของไม่เป็นระเบียบ เช่น การวางกระถางต้นไม้ไว้ การวางโต๊ะเก้าอี้ การจอดรถ ไว้บริเวณหน้าบ้าน กีดขวางถนนสาธารณะ

โดยเจ้าหน้าที่เข้าทำการจัดระเบียบ ช่วยชาวบ้านนำสิ่งของที่กีดขวงการจราจร เข้าไปไว้ด้านในพื้นที่บริเวณบ้านของตนเอง  ส่งผลให้ผู้สัญจรสามารถใช้พื้นที่ถนนได้เต็มประสิทธิภาพ และสะดวก ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม พร้อมทั้งเดินประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชน ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ที่สำคัญหากเกิดสถานการณ์คับขัน เช่นกรณีไฟไหม้ หรือเกิดเหตุอาชญากรรมต่างๆรถของเจ้าหน้าที่ อาทิ รถดับเพลิง รถพยาบาล ตำรวจ กู้ภัย หรือหน่วยงานต่างๆที่จะเข้าช่วยเหลือ ได้เดินทางเข้าออกได้สะดวก ลดการสูญเสียลงได้.