เจ้าหน้าที่สำนัการช่างฯ เมืองพัทยา ลงพื้นที่ปากซอยนาเกลือ 16 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีต

0
340
เจ้าหน้าที่สำนัการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ปากซอยนาเกลือ 16 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ
เจ้าหน้าที่สำนัการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ลงพื้นที่ปากซอยนาเกลือ 16 ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและบ่อพักคอนกรีต เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

หลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนัการช่างสุขาภิบาล เมืองพัทยา ได้รับแจ้งจากประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณปากซอยนาเกลือ 16 ถนนพัทยานาเกลือ ว่า บริเวณปากมีฝาตะแกรงชำรุด เวลาที่มีรถยนต์วิ่งผ่าน จะเกิดเสียงดังและฝาตะแกรงกระโดกขึ้นมา หวั่นเกิดอันตรายต่อประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรไปมา จึงประสานให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

ล่าสุด เจ้าหน้าสำนัการช่างสุขาภิบาล ได้ลงพื้นที่ดำเนินกาปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ และบ่อพักระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อมผิวจราจร บริเวณดังกล่าวแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจร อีกทั้งเพื่อปรับปรุงถนนที่ชำรุดให้สามารถใช้การคมนาคมได้สะดวกคล่องตัวปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งเพื่อให้การเดินทางสัญจรของประชาชนเกิดความปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว และเพื่อรองรับการทำถนนคอนกรีต ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ และบ่อพักระบายน้ำพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กซ่อมผิวจราจรจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเพียงวันเดียวจนแล้วเสร็จ.