เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด และการจอดรถไม่เป็นระเบียบภายในซอยคอนโดเก้ากะรัต

0
324
นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการเรื่องราวร้องทุกข์พูดคุยกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ ที่มีสุนัขจรจัด ซอยคอนโดเก้ากะรัต
นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการเรื่องราวร้องทุกข์พูดคุยกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ ที่มีสุนัขจรจัด ซอยคอนโดเก้ากะรัต

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 9 มิถุนายน 60 ที่บริเวณภายในซอยคอนโดเก้ากะรัต ซอยอรุโณทัย นายจิรวัฒน์ ปลุกใจ ประธานชุมชนชุมสาย นำกำลังเจ้าหน้าที่ ศูนย์อำนวยการเรื่องราวร้องทุกข์ (ศอท.) ลงพื้นที่ตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องเรียนปัญหาสุนัขจรจัดไล่กัดประชาชน ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บจากการขับรถจักยานต์ยนต์หนี และโดนกัดไปหลายราย จึงได้มีการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในพื้นที่ ที่มีสุนัขจรจัดดังกล่าวอาศัยอยู่ ซึ่งมากว่า 20 ตัว

โดยหลังจากได้ทำการพูดคุยกับเจ้าของพื้นที่ ที่มีสุนัขจรจัดอาศัยอยู่เป็นที่เรียบร้อย ทาง ศอท.จึงได้ทำการประสานไปยังเมืองพัทยา ให้ทำส่งเจ้าหน้าที่มาดำเนินการจับสุนัขจรจัด ไปไว้ยังสถานที่สงเคราะห์รับเลี้ยงดูสุนัข ในส่วนของภาครัฐและเอกชนที่รับเลี้ยงดู เพื่อบรรเทาข์ปัญหาความเดือดร้อของชาวบ้าน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พูดคุยกับประชาชนในการขอความร่วมมือให้จอดรถเป็นระเบียบไม่จอดรถกีดขวางการจราจรกินพื้นที่ของถนน เพื่อประโยชน์ส่วนร่วมให้ประชาชนภายในซอยจะได้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น.