เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแม่ค้าจร ในงานสวนสนุก ริมถนนพัทยากลาง ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลบนพื้นถนน

0
159

เมื่อ 18 กรกฎาคม 61 พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ โฆษกเมืองพัทยา ได้รับแจ้งว่า มีผู้ประกอบการขาจร ที่มาจำหน่ายสินค้า ในงานสวนสนุก ริมถนนพัทยาสายสาม พัทยากลาง มีการประกอบการที่ผิดสุขลักษณะ มีการชำระล้างสิ่งของ ก่อนเทน้ำบนพื้นถนน สร้างความสกปรก กระทบภาพลักษณ์เมืองพัทยา จึงได้ประสานกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ สำนักปลัดเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นำกำลังร่วมตรวจสอบ พบว่ามีผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้ารายย่อย ประเภทอาหารทำความสกปรกจริง

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งความผิดในส่วนของการฝ่าฝืน พรบ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ในความผิดฐาน  ทิ้งน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลลงบนถนน  จากนั้นได้ทำการดำเนินการตรวจยึดบัตรประชาชน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระค่าปรับตามลำดับ

สำหรับปัญหาขยะในเมืองพัทยา สาเหตุหลักคือความมักง่ายของมนุษย์ที่ห่วงความสะดวกสบาย จนไม่มองถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดมีองค์กรต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะภาคประชาชน ให้ความสนใจร่วมสอดส่อง และชี้เบาะแสในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักษ์ความสะอาดในเมืองท่องเที่ยวอย่างแท้จริง.

โฆษกเมืองพัทยา สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแม่ค้าจร งานสวนสนุก ริมถนนพัทยากลาง หลังทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลบนพื้นถนน
โฆษกเมืองพัทยา สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแม่ค้าจร งานสวนสนุก ริมถนนพัทยากลาง หลังทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลบนพื้นถนน