เข้าสู่ช่วงฤดูผลไม้ เมืองพัทยาขยะเพิ่มกว่า 50 ตันต่อวัน รถขยะเสริมรอบการจัดเก็บ

0
221

เมื่อ 15 พฤษภาคม 61 นายสัญญา ทัมทิมศรี หัวหน้าฝ่ายบริการรักษาความสะอาดและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ปริมาณขยะในช่วงนี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเป็นฤดูกาลผลไม้ ที่ปัจจุบันพบว่าอยู่ในช่วงของหน้าทุเรียนและเงาะเป็นหลัก แต่หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงหน้ามังคุด ส่งผลให้ตอนนี้พบว่าเปลือกผลไม้ อย่างเช่น ทุเรียนจะเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นกว่าวันละ 50 ตัน จากสถานการณ์ปกติ ที่มีปริมาณวันละ 450 ตันอยู่แล้ว

ในส่วนของการบริหารจัดการนั้น ก็พบว่าตอนนี้ได้ประสานกับบริษัทเอกชน ที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างในการจัดเก็บขยะอยู่ ในการเพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะ บริเวณหน้าตลาดหรือแหล่งชุมชน ออกเป็นวันละ3-4 รอบ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาขยะตกค้าง  ซึ่งที่ผ่านมาก็พบว่ายังไม่ได้รับการร้องเรียนแต่อย่างใด  อย่างเช่นบริเวณตลาดหน้าวัดชัยมงคล ที่เคยมีปัญหาร้องเรียน ก็ได้มีการนำถังขยะไปตั้งและเพิ่มรอบในการจัดเก็บ ก็ทำให้ปัจจุบัน ปัญหาเรื่องของการนำขยะมาทิ้งที่บริเวณหน้าตลาดดังกล่าวหมดไป นอกจากนี้ยังพบว่าการลักลอบทิ้งเปลือกผลไม้นอกถังหรือที่สาธารณะ ก็ยังคงมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงฝากไปยังพ่อค้าแม่ค้า รถผลไม้ ที่ลักลอบนำเปลือกผลไม้ทิ้งในที่สาธารณะ หากพบก็จะมีการดำเนินการจับปรับตามขั้นตอน โดยมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท

ซึ่งการทิ้งเปลือกผลไม้ หรือขยะนอกถัง นอกจากจะเป็นการสร้างความสกปรกในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว ยังเป็นการส่งผลให้เกิดการระบายน้ำไม่ทัน และส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา ทั้งนี้เนื่องจากว่าเปลือกผลไม่ที่ทิ้งนอกถังเหล่านี้ ก็จะลอยไปติดอยู่ตามท่อระบายน้ำ สำหรับผู้ที่พบเห็นการทิ้งขยะ หรือเปลือกผลไม้บนพื้นที่สาธารณะ ก็สามารถแจ้งได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1337  โดยจะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ และ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษ ลงพื้นที่ไปทำการจับกุมต่อไป.