อ.บางละมุง ชลบุรี จัดจุดคัดกรอง พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจ

0
85

อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นอำเภอขนาดใหญ่ ที่มีประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก   ปัจจุบันสถานการณ์ผู้ป่วยไข้หวัดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาด ทำให้ประชาชนเฝ้าระวังและป้องกันให้ห่างไกลจากไวรัสดังกล่าว ในการนี้นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และห่วงใยสุขภาพประชาชน โดยเมื่อ 19 มีนาคม 63   จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ ได้ร่วมกันลงพื้นที่ ดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง กองร้อยอาสารักษาดินแดน และสถานีตำรวจภูธรบางละมุง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อย่างต่อเนื่องในครั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ซึ่งทางอำเภอได้ตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้ามาติดต่อราชการบริเวณทางเข้าที่ว่าการอำเภอบางละมุง พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยและทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง  สำหรับมาตรการการป้อง ได้กำหนดแผนดำเนินการอย่างต่อเนื่องถึงเดือนเมษายน 2563 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในสถานที่เป้าหมายที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะที่มีประชาชนสัญจรหนาแน่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดี กลับมาสู่สภาวะปกติให้เร็วที่สุด.