อ.บางละมุงและเมืองพัทยา เชิญประชาชนทำความดีเพื่อพ่อ ร.9 ในงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

0
111
อำเภอบางละมุง เชิญประชาชนทำความดีเพื่อในงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ใน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
อำเภอบางละมุง เชิญประชาชนทำความดีเพื่อในงานจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่วัดชัยมงคลพระอารามหลวง ใน ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

เมื่อ 2 กันยายน 60 อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา เชิญชวนประชาชนร่วมทำดีเพื่อพ่อ ร.9 ในงานจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงเสร็จสวรรคต โดยมีจะพิธีในวันที่ 26 เดือนตุลาคมนี้   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง  “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ” เพื่อเป็นการรวมพลังความรักอันมีค่า รวมพลังน้ำใจ ของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าที่จะน้อมถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

ทั้งนี้ผู้สมัครสามารถเลือกประเภทของงานได้ตามความสามารถและความสมัครใจ ในงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และ งานจราจร ซึ่งแต่ละประเภทงานจะทำหน้าที่ด้านต่างๆ ณ วัดชัยมงคลพัทยาใต้ (พระอารามหลวง) ได้แก่

1. งานดอกไม้จันทน์ ปฏิบัติงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดซุ้ม การแจก – การรับ การเชิญดอกไม้จันทน์ และช่วยจัดระเบียบแถวประชาชนในการเข้าแถวถวายดอกไม้จันทน์

2. งานด้านประชาสัมพันธ์ ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บริการข้อมูล ( Information ) เกี่ยวกับงานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รวมถึงช่วยดูแลต้อนรับ/รับรอง ( Reception ) ประชาชน ณ จุดบริการต่างๆ

3. งานโยธา ปฏิบัติงานการจัดเตรียมสถานที่ ช่วยดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อยของสถานที่จัดงาน ให้มีความสวยงามและสมพระเกียรติ ทั้งก่อนระหว่างและหลังงานพระราชพิธี

4. งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ปฏิบัติงานด้านอำนวยความสะดวกในเรื่องการแนะนำเส้นทางมายังพื้นที่จัดงาน

5. งานบริการประชาชน ปฏิบัติงานด้านการบริการอาหาร น้ำดื่ม การเตรียมร่ม เสื้อกันฝน และช่วยประสานงาน ดูแลความเรียบร้อยในพื้นพักคอยของประชาชน

6. งานแพทย์ ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกแก่แพทย์ พยาบาล รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( First Aid ) และช่วยเหลือกู้ชีพ ( Basic Life Support ) ตลอดจนช่วยดูแลเรื่องเส้นทางฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลช่วยเหลือผู้ป่วย

7. งานรักษาความปลอดภัย ช่วยสอดส่อง สังเกต ระมัดระวังความปลอดภัยบุคคลและสถานที่ และแจ้งข้อมูลให้เจ้าพนักงานทราบ กรณีพบสิ่งผิดปกติ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

8. งานจราจร ปฏิบัติงานดูแลด้านการจราจรโดยรอบสถานที่จัดงาน เช่น ดูแลการหยุดรถ จอดรถ การข้ามทางของประชาชน การแนะนำเส้นทาง การแจ้งอุบัติเหตุการจราจรให้แก่เจ้าพนักงานทราบ เป็นต้น

สำหรับพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ประชาชนสามารถสมัครได้โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน แบบสมาร์ทการ์ด (ฉบับจริง) ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปีที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้นำเอกสาร เช่น สูติบัตร หรือทะเบียนบ้านมาด้วย   โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ที่ศาลาประชาคม ชั้น 1 ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 3822 1124 โดยผู้สมัคร 1,000 คนแรกจะได้รับสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย หมวก เสื้อ และบัตรประจำตัวจิตอาสาเฉพาะกิจฯ .