อีสท์วอเตอร์ มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด1,000 ชุด ให้เมืองพัทยานำไปแจกประชาชน

0
295

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 27 พฤษภาคม 64 ที่ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายรณกิจ เอกะสิงห์ และ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ในฐานะตัวแทนนายกเมืองพัทยา รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด-19 จำนวน 1,000 ชุด ประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ขนาดพกพา พร้อมด้วยข้าวสาร และน้ำดื่มโดยมี นางสาวบงกช เหมือนสอน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ผู้แทนจากบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) หรืออีสท์วอเตอร์ เป็นผู้มอบให้ผู้บริหารเมืองพัทยา เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อยู่ในขณะนี้.