“อิทธิพล” ระบุรับตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยว ไม่เกี่ยวการเมือง

0
141

“อิทธิพล” และกีฬาคนใหม่ ระบุรับตำแหน่งไม่เกี่ยวการเมือง หวังใช้เป็นโอกาสต่อยอดพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองพัทยาให้ดียิ่งขึ้น

นายอิทธิพล คุณปลื้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการทำงาน และการพัฒนาเมืองพัทยาว่า  หลังที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว  มองว่าการได้รับเลือกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการทำงานเพื่อพัฒนาในส่วนของการท่องเที่ยวและกีฬา ของประเทศไทยให้ดีมากขึ้น โดยการแต่งตั้งครั้งนี้เป็นการแต่งตั้งในสังกัดนายกรัฐมนตรีโดยตรง ที่มอบหมายมายังกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งบทบาทการทำงานนั้นหลังจากนี้จะเป็นการทำงานในการช่วยเหลืองาน ในสิ่งที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้ โดยเฉพาะด้านกีฬาและการท่องเที่ยวเป็นหลัก

สำหรับนโยบายใหม่ของกระทรวงนั้น จะเน้นการปฏิรูปที่จะให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีบทบาทควบคู่ไปกับกรมการท่องเที่ยว อย่างเรื่องของการพัฒนาซ่อมแซมแหล่งท่องเที่ยว และบูรณาการการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเดิมการทำงานของสองหน่วยงานดังกล่าว มีข้อกำจัด อาทิเช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะทำงานเพียงด้านการตลาดด้านเดียว ส่วนกรมการท่องเที่ยวก็จะทำหน้าที่ในการต่อใบ อนุญาตมัคคุเทศก์ และการปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ซึ่งจากนี้จะต้องมีการทำงานแบบบูรณาการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทุกด้านอย่างครอบคลุม

ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรี มีนโยบายให้สำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัด เข้ามาเป็นหัวหน้าส่วนในระดับพื้นที่ หากเป็นในรูปแบบภูมิภาค จะมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนเรื่องของกีฬานั้นการกีฬาแห่งประเทศไทย มีบทบาทที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของการกีฬาทั่วราชอาณาจักรอยู่แล้ว โดยมีแผนจะยกระดับจังหวัดให้เป็น “สปอตร์ซิตี้” ซึ่งจะมีการสนับสนุนแข่งขันกีฬาระดับจังหวัด การส่งเสริมต่อยอดนักกีฬาไปสู่ทีมชาติ และการแข่งขันกีฬาลีคระดับจังหวัดอีกด้วย  ดังนั้นการที่ตัวเองเข้ามาดำรงตำแหน่งดังกล่าวนั้นประโยชน์ที่จะได้รับต่อการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และภาพรวม เนื่องจากส่วนตัวแล้วคุ้นเคย และมีความเข้าใจในพื้นที่ท่องเที่ยวอยู่แล้ว  จากการที่เคยบริหารในฐานะนายกเมืองพัทยา ซึ่งจะทำให้การการนำเสนอข้อมูลในเรื่องเหล่านี้แก่รัฐบาลได้อย่างครบถ้วน อันจะเป็นการนำไปสู่การสนับสนุนของภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

นายอิทธิพล กล่าวต่อไปอีกว่า แม้จะดำรงตำแหน่งดังกล่าวในการทำงานระดับประเทศแล้ว แต่ในส่วนการทำงานในพื้นที่ก็ยังไม่ได้ละทิ้งไปไหน และจะยังคงเดินหน้าทำงานควบคู่กันไปด้วย เพื่อพัฒนาเมืองพัทยาและสร้างประโยชน์ต่อวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่พัทยา และเศรษฐกิจของเมืองพัทยาได้ดีมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การเข้ารับตำแหน่ง ไม่อยากให้สังคมมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว หรือเรื่องการเมืองแต่อย่างใด แต่อยากจะให้มองถึงการทำงานเป็นตัวตั้ง ดังนั้นการตอบรับเข้าร่วมงาน คงต้องมองในเรื่องของการทำงานเป็นหลัก.