อำเภอสัตหีบ เชิญเที่ยวเทศกาล แห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6

0
117

เมื่อ 7 ธันวาคม 61 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ ภูรีโรจน์ ประธานมูลนิธิพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ว่าที่ร้อยตรี สราวุธ กรจิระเจริญ ปลัดอาวุโสอำเภอสัตหีบ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 6”  ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 61 ณ บริเวณ มณฑลพิธี หน้าพุทธวชิรอุตตโมภาสศาสดา หน้าผาแกะสลักเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายธรรมศักดิ์ ในฐานะประธานกรรมการดำเนินงาน กล่าวว่า งานเทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา พระบรมสารีริกธาตุ ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุระของ พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 โดยจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 61  ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งผู้เข้าร่วมงานนอกจากจะได้ชมความงดงาม ของขบวนแห่โคมบูชาพระพุทธฉายจากชุมชนต่าง ๆ แล้ว ยังจะได้ชมการแสดงโขนรามเกียรติ์ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ อีกด้วย นับเป็นงานประเพณีที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตลอดจนให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านที่น่าสนใจ ของชาวอำเภอสัตหีบ และจังหวัดชลบุรี ได้เป็นอย่างดี

พลเรือโท พงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย วาดด้วยแสงเลเซอร์ บนหน้าผาของเขาชีจรรย์ ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 130 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ภายในพระอุระบรรจุพระรัตนะบรมสารีริกธาตุ โดยมีสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ และมีเจตนารมณ์สร้างขึ้น เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหิน ประจำรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการพัฒนาพื้นที่วัดญาณสังวราราม จ.ชลบุรี ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน.