อำเภอศรีราชาจัดกิจกรรม “ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง” ถวายอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9

0
81

เมื่อ 10 กันยายน 60 ที่ผ่านมา พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัยพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ณ ลานจัดกิจกรรม หมู่2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานินิช นายอำเภอศรีราชา ให้การตอนรับ

โดยอำเภอศรีราชา ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครแหลมฉบัง เครือข่ายมวลชนออฟโรดไทยใจรักษ์แผ่นดิน และประชาชนชาวตำบลบึง อำเภอศรีราชา ได้ร่วมจัดกิจกรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัย พ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ขึ้น เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อย่างหาที่สุดมิได้

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกต้นดาวเรือง จำนวน 6,000 ต้น และปลูกหญ้าจำนวน 700 ตารางวา เพื่อให้ดาวเรืองเบ่งบานใน ห้วงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงของการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 พอดี และยังเป็นการส่งเสริมสถานที่ท่องเที่ยว เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้ประชาชนอีกด้วย

พันเอก (พิเศษ) ทัศไนย ประทุมทอง รองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กิจกรรม ราษฎร์รัฐ ร่วมใจปลูกดาวเรือง ถวายอาลัย พ่อหลวง รัชกาลที่9 เป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ให้ความร่วมเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย อีกทั้งทรงบันดาลให้เกิดการพัฒนาประเทศในทุกด้านตลอดมาเป็นเวลาถึง 70 ปี แม้บัดนี้จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่ก็ยังทรงสถิตอยู่ในใจของปวงประชาชนทุกหมู่เหล่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่ และยังเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่รณรงค์เรื่องการปลูกต้นดาวเรือ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่อีกด้วย.