อำเภอบางละมุง ร่วมกับ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หารือแก้ปัญหาหลังมีการร้องเรียนวัดในเขต

0
343
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ อำเภอบางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สำนักงานสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่สุ่มตรวจพร้อมจะทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการทุกราย ของแต่ละวัดในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ นี้ อำเภอบางละมุง พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สำนักงานสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่สุ่มตรวจพร้อมจะทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการทุกราย ของแต่ละวัดในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง

เมื่อ 24 มกราคม 61 ที่ ห้องประชุมอำเภอบางละมุง นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุม คณะทำงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคล ภายในวัดให้นักท่องเที่ยวเช่าบูชาเกินจริง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 โดยมี สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดชลบุรี สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ในเขตอำเภอบางละมุง ผู้บริหารส่วนราชการ พร้อมผู้นำชุมชน และพระสงฆ์จากวัดต่างๆ ในเขตอำเภอบางละมุง เข้าร่วมประชุม

สืบเนื่องด้วยทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอบางละมุง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติว่า ตามวัดต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง มีการจำหน่ายวัตถุมงคลในการเช่าบูชาในราคาเกินจริง มีที่มาที่ไปไม่ชัดเจน และวัตถุมงคลนั้นๆไม่แน่ใจว่ามีการปลุกเสกหรือไม่ ซึ่งถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค ในเรื่องนี้ได้มีคำสั่งตามแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา และการปกครองคณะสงฆ์ไทย โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีคำสั่งเน้นย้ำให้คณะสงฆ์ได้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  ไม่ควรมองข้าม ที่สำคัญเป็นการปฏิรูปกิจการคณะสงฆ์ ให้อยู่ในระเบียบและพระธรรมวินัยมากยิ่งขึ้น โดยคำสั่งดังกล่าว ไม่ให้วัดนั้นนำวัตถุมงคลมาวางเช่าบูชาภายในพระอุโบสถ เพราะจะเกิดความไม่เหมาะสม เนื่องจากพระอุโบสถ เปรียบเสมือนที่ประทับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า

การประชุมครั้งนี้ จึงถือเป็นคำสั่งเร่งด่วน ที่ทุกวัดพึ่งเร่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัดและเร่งด่วน โดยชี้แจงให้วัดทุกวัดในเขตอำเภอบางละมุง จัดระเบียบสถานที่เช่าบูชาวัตถุมงคล การเปิดร้านหรือตั้งแผงต้องอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสม ติดป้ายชัดเจน เพื่อไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค ตรวจสอบสัญญาการดำเนินการก่อสร้างร้านจำหน่ายสินค้าภายในวัด มีเอกสารการเช่าตามกฎระเบียบว่า เสียภาษีถูกต้องหรือไม่

โดยตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 61 นี้ทางอำเภอบางละมุง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร สำนักงานสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะลงพื้นที่สุ่มตรวจพร้อมทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการทุกราย ของแต่ละวัดในเขตพื้นที่ อ.บางละมุง เพื่อไม่เปิดช่องว่างให้แก่คนที่หาโอกาสหวังผลประโยชน์จากความเลื่อมใสศรัทธา หากตรวจสอบว่ากระทำความผิด จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างจริงจัง.

นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคล ภายในวัดให้กับนักท่องเที่ยวเช่าบูชาเกินจริง
นาย นริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เรื่องการจำหน่ายวัตถุมงคล ภายในวัดให้กับนักท่องเที่ยวเช่าบูชาเกินจริง