อำเภอบางละมุง ร่วมกับเมืองพัทยา จัดโครงการส่งเสริมร้านอาหารเด็ด เจ็ดดาว ครอบคลุมทุกพื้นที่

0
260
นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม ให้ความรู้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล และความสะอาดของร้านอาหาร
นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม ให้ความรู้มาตรฐานด้านสุขาภิบาล และความสะอาดของร้านอาหาร

เมื่อ 22 มิถุนายน 61 บริเวณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอ บางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ บางละมุงร้านอาหารเด็ด เจ็ดดาว ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เป็นวิทยากร อบรมเสริมความรู้และแนวทางการพัฒนาร้านอาหาร ตามเกณฑ์มาตรฐาน บางละมุงร้านอาหารเด็ด 7 ดาว โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาล อบต. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม

การจัดงานการอบรมดังกล่าว  เนื่องด้วยสาธารณสุขอำเภอบางละมุง ได้ตระหนักถึงมาตรฐานด้านสุขาภิบาล และความสะอาดของร้านอาหารในเขตอำเภอบางละมุง จึงจัดทำโครงการบางละมุงร้านอาหารเด็ด เจ็ดดาวขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนา ยกระดับมาตรฐาน ร้านอาหาร ในพื้นที่อำเภอบางละมุงและเมืองพัทยา ซึ่งเดิมร้านอาหารต้องมีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร  คือ มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste อยู่แล้ว โดยโครงการนี้นำมาต่อยอด เพิ่มเติมความรู้ตามมาตรฐาน ด้านอื่นๆ เพิ่มเติม 7 ด้าน คือ 1. อาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clean Food Good Taste 2. อาหารปลอดภัย Food Safety ปลอดจากสารปนเปื้อนในอาหารเช่นสารบอแรกซ์ฟอร์มาลีนสารกันราสารฟอกขาว 3. น้ำดื่มสะอาดมี อย.  4. ส้วมสะอาด Happy Toilet 5. ล้างมือสะอาด 6. เมนูอาหารสุขภาพ (เมนูชูสุขภาพ) และ 7. คนไทยใช้ช้อนกลาง

ซึ่งทั้ง 7 ด้าน เชื่อว่าทางร้านอาหาร มีโอกาสที่สามารถพัฒนาผ่านเกณฑ์ได้ โดยร่วมกันขับเคลื่อน จากความร่วมมือ ร้านอาหารในทุกพื้นที่ตำบล ด้วยการจัดตั้งชมรมร้านอาหาร ประสานเครือข่าย พร้อมความร่วมมือจากเทศบาล อบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ภาคประชาชน อสม. ในทุกพื้นที่ตำบล ร่วมเป็นพี่เลี้ยงระดับตำบล ในการสนับสนุนให้อาหารผ่านเกณฑ์  มีป้ายรับรองร้านอาหารเด็ด เจ็ดดาว ในทุกตำบลของอำเภอบางละมุง โดยมีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ จะต้องทำการตรวจประเมิน ในช่วงเดือนสิงหาคม 2561 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากรจากเมืองพัทยา มาให้ความรู้และแนวทางการพัฒนาร้านอาหารสุเกณฑ์มาตรฐาน บางละมุง ร้านอาหารเด็ด 7 ดาว ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 100 คน เพื่อให้ผ่านเกณฑ์รับรอง “ร้านอาหารเด็ด เจ็ดดาว”  ได้มาตรฐาน อาหารสด สะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste ต่อไป.

ผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาล อบต. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากตำบล จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม
ผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่จากเทศบาล อบต. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจากตำบล จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม