อำเภอบางละมุง ประชุมเตรียมรับมือพายุฝน พร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

0
246
ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ปัญหาสภาวะอากาศแปรปวน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง
ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุม และมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ปัญหาสภาวะอากาศแปรปวน เพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อ14.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 61 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบางละมุง ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย ซึ่งได้มีการชี้แจงมอบนโยบาย การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และแก้ปัญหาจากสภาวะอากาศ ในช่วงระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 61 ซึ่งจะมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่ง อาจสร้างผลกระทบกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน บ้านเรือน พืชผลทางการเกษตร

อำเภอบางละมุงจึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมการป้องกันและระมัดระวังอันตรายในห้วงเวลาดังกล่าว ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และดูแลสอดส่องอาคารบ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง ป้าย ให้มั่นคงแข็งแรง พร้อมตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้พร้อมแจ้งประชาชนได้ระมัดระวังการใช้โทรศัพท์มือถือ กลางที่โล่งแจ้งในขณะเกิดฝนฟ้าคะนอง

ทั้งนี้ด้าน ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ได้กำชับแก่เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และยานพาหนะให้พร้อมปฏิบัติงาน อำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชน ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมสำรวจตรวจสอบระบบระบายน้ำ ประตูน้ำ ฝายพื้นที่รองรับน้ำ การพร่องน้ำ และการผันน้ำ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ ให้รายงานสถานการณ์ และการให้ความช่วยเหลือให้อำเภอบางละมุงทราบโดยด่วน.