อำเภอบางละมุง ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคง ปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข เพื่อลดปัญหาอาชญากรรม

0
73
ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม.
ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานการประชุมปราบปรามยาเสพติดและอบายมุข ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงเพื่อลดปัญหาอาชญากรรม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม.

เมื่อ 28 มิถุนายน 61 ที่ ห้องประชุมบรรยายสรุป อำเภอบางละมุง ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอวุโสอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดการประชุม คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอบางละมุง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

ในที่ประชุมเผยว่าช่วงนี้เข้าสู่เทศกาลการแข่งขันฟุตบอลโลกจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุก สภ.ในเขต อ.บางละมุง ได้เข้มงวดในการวางมาตรการป้องกัน ปราบปราม และร่วมกันแก้ไขปัญหาการเล่นการพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชน และในสถานบันเทิงต่างๆ เนื่องด้วยจากสถานการณ์ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลในกลุ่มเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะการเข้าถึงในการเล่นพนันฟุตบอลง่ายยิ่งขึ้นกว่าเดิมในระบบ (offline) ที่มีการเล่นพนันในเฉพาะกลุ่ม โดยมีการเปลี่ยนรูปแบบการเล่นพนันที่สะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นระบบเปิด (online) ที่มีการเล่นกับบุคคลทั่วไปด้วยการผ่านอินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ ดังนั้นจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องได้สอดส่องพร้อมวางแนวป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอย่างเข้มงวดและจริงจัง ตามในพื้นที่ชุมชนและตามสถานบันเทิงต่างๆของในเขตเมืองพัทยารวมถึงการสรุปผลการปฏิบัติงานของ สภ.และของส่วนงานราชการ ของในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง

ทั้งนี้ทางด้าน ว่าที่พันตรี ชาติชาย ปลัดอวุโสอำเภอบางละมุง  ได้กำชับให้ทุกสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ และกองกำลังรักษาความสงบร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อส. เพิ่มระดับความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจสกัด ในการตรวจยานพาหนะที่ต้องสงสัย ในพื้นที่จุดอับและต้องสงสัยโดยละเอียด ทั้งนี้เพื่อป้องกันการลำเลียงขนยาเสพติดพร้อมสิ่งผิดกฎหมายต่างๆอย่างเคร่งครัด  ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการกระทบกระทั่งกับประชาชนผู้ขับขี่ยานพาหนะด้วย พร้อมกันนี้ขอให้ได้จัดเพิ่มระดับความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจสกัดในจุดต่างๆให้มากยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเช่นกัน.