อำเภอบางละมุง จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสา

เมื่อ 11.00 น วันที่ 12 กรกฎาคม 62 ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทาน ให้กับประชาชนจิตอาสา ที่มาลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

         สำหรับพิธีรับสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ลงทะเบียนจิตอาสา ซึ่งทางอำเภอบางละมุงได้กำหนดจัดพิธีดังกล่าว ให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รอบที่ 2 จำนวน 529 คน โดยมีประชาชนชาวอำเภอบางละมุง พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลือง เข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 สำหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ในโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยราชการที่เป็นการพัฒนาสังคม และสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อประเทศชาติ.