อำเภอบางละมุง จัดพิธีทำบุญ เนื่องในวัน อปพร.แห่งชาติ 22 มีนาคม ของทุกปี

0
145
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวัน อปพร. แห่งชาติ 22 มีนาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อปพร.อำเภอบางละมุงเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวัน อปพร. แห่งชาติ 22 มีนาคม โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อปพร.อำเภอบางละมุงเข้าร่วมพิธี ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

เมื่อ 22 มีนาคม 61 ที่ ศาลาประชาคม อำเภอบางละมุง ได้จัดให้มีพิธีทำบุญ เนื่องในวัน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี และมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิก อปพร.อำเภอบางละมุง เข้าร่วมในพิธี ภายในงานได้เชิญพระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดช่องลม มาถวายภัตตาหารเพล เพื่อเป็นสิริมงคลต่อผู้เข้าร่วมงาน และเจ้าหน้าที่ อปพร.

นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นตัวแทนในการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ และกล่าวว่า วันสำคัญของวันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูเกียรติความสำคัญ ของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป ในด้านความเสียสละในการช่วยเหลือสังคม พี่น้องประชาชน เมื่อยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยในหลายรูปแบบที่เกิดขึ้น ซึ่ง อปพร. จะเป็นส่วนหนึ่ง ที่คอยให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ และเป็นกลไกส่วนหนึ่งภาคประชาชน ที่สนับสนุนการขับเคลื่อนงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ แม้ไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆ จึงถือเป็นผู้มีจิตใจเสียสละเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง.