อำเภอบางละมุงจับมือฝ่ายทหาร เดินหน้าพลิกฟื้นเขาป่าไผ่

0
104

วราพร ใจกุศล

เมื่อ 18 พฤษภาคม 60  ที่ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี นายประพัน ปทุมชุมภู ปลัดหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อำเภอบางละมุง ร่วมกับหมวดรักษาความสงบพื้นที่ อ.บางละมุง ได้เข้าพบ หัวหน้าศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี เพื่อขอคำปรึกษาและขอคำแนะนำในการปลูกป่า หวังไปถ่ายทอดความรู้การเพาะชำกล้าไม้ การดูแลต้นกล้า และการดูแลรักษาต้นไม้ให้พ้นช่วงวิกฤติ รวมทั้งติดต่อขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จำนวน 20,000 ต้น  สืบเนื่องจาก เมื่อปี 2557 อำเภอบางละมุงได้สนธิกำลังร่วมกับ ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าเขาไผ่ตามคำสั่ง คสช.ที่ 67/57  โดยได้ผืนป่าต้นน้ำของป่าสงวนแห่งชาติป่าบางละมุง(เขาไผ่) คืนมาหลายพันไร่

สำหรับการทวงคืนผืนป่า  เป็นนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้  ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะให้ประเทศได้ผืนป่ากลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ40 ของพื้นที่ทั้งประเทศ เป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่มีการประกาศใช้แผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เมื่อสิงหาคม 2557 โดยนโยบายดังกล่าวมีกรอบการดำเนินการ ตามแผนแม่บทการพิทักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ที่อนุมัติ โดย หัวหน้า คสช มีวัตถุประสงค์ คือ หยุดยั้งการตัดไม้ทำลายป่าและทวงคืนผืนป่าจากผู้บุกรุกครอบครองให้ได้ตามที่เป้าหมายกำหนดไว้ภายใน 1 ปี เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ยั่งยืน ภายใน 2 ปี  และเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า ในพื้นที่ป่าเป้าหมายทั่วทั้งประเทศ ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ภายใน 2 – 10 ปี

สำหรับปีนี้ นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง  ได้เตรียมระดมมวลชนในพื้นที่ทุกภาคส่วน  ร่วมกันปลูกป่าที่เขาไผ่เป็นปีที่ 3  โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2560  โดยเตรียมพื้นที่ปลูกป่าบริเวณด้านทิศใต้เขาไผ่เนื้อที่ 130 ไร่ ใช้กล้าไม้  20,000 ต้น ประกอบไปด้วย ตะเคียน ยางนา ประดู่ เพกา หว้า ไทร ตะขบ คูณ มะขาม และหางนกยูง