อำเภอบางละมุงจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

0
116
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อ 23 ตุลาคม 60 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอบางละมุง  นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมีข้าราชการสังกัดเมืองพัทยา และ อ.บางละมุง พนักงานรัฐวิสาหกิจ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางละมุง ตัวแทนภาคประชาชน นักเรียนนักศึกษา นักธุรกิจ กลุ่มพลังมวลชน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

ภายในงานได้มีพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะสมเด็จพระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 อนึ่ง “วันปิยมหาราช” ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 นับตั้งแต่วันเสด็จสวรรคตของพระองค์เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453 จนถึงวันนี้ รวมระยะเวลานานถึง 107 ปี พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีสติปัญญาเฉียบแหลม สามารถนำชาติบ้านเมืองให้รอดพ้นจากการเป็นอาณานิคมของชาติมหาอำนาจ อย่างจักรวรรดิฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ อีกทั้งยังทรงเป็นผู้นำความเจริญสมัยใหม่เข้าสู่ประเทศไทย เช่น การประปา การไฟฟ้า การไปรษณีย์โทรเลข การรถไฟ การจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินตามแบบอย่างอารยประเทศ และการเลิกทาส เป็นต้น พระองค์จึงทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงประชาราษฎร์ และทรงได้รับพระสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” แปลว่า มหาราชผู้ทรงเป็นที่รัก และเรียกวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระองค์ในวันนี้ว่า “วันปิยมหาราช”