อวานี พัทยา รีสอร์ท MOUโครงการอบรมหลักสูตรอาหารและเครื่องดื่มระยะสั้นฟรี รองรับ EEC

เมื่อ 7 กรกฎาคม 63 ที่ โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ จับมือโรงแรมอวานีพัทยา และสถานประกอบการในพื้นที่ EEC  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระยะสั้นฟรี 4 หลักสูตร โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ระกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชนครินทร์  คุณศุภดิษฐ์  มณีรัตน์จรัสศรี ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โรงแรมอวานี พัทยา รีสอร์ท พร้อมด้วยตัวแทนภาคส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในโครงการดังกล่าว


ด้วยโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โดยโรงแรม อวานี พัทยา รีสอร์ท ร่วมกันจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ การพัฒนาเพื่อยกระดับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ในธุรกิจโรงแรมเพื่อรองรับ EEC และส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรระยะสั้นฟรีค่าลงทะเบียนและค่าที่พัก

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการบริการของพนักงานโรงแรมรีสอร์ทในเขตจังหวัด ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา กลุ่ม 1: วันที่ 6-10 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 2: วันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 3: วันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 4: วันที่ 27-31 กรกฎาคม 2563 (40 คน)/ กลุ่ม 5: วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 (40 คน) สอบถามโทร 08-1814-0617.