อพท.จัดสัมนา เพื่อหารือผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว เปิดเส้นทาง พัทยา-หัวหิน

0
84
(จากซ้ายมาขวา) ตัวแทนจากกองทัพเรือ ภาค 1 นาวาโทเปรมศักดิ์  ดำทับ, นาวาเอกวศิน สระศรีดา , กัปตัน ณรงค์ กันภัย ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทางทะเล , นายวันวลิต ธารไทยทอง นักวิชาการอาวุโส ผู้บรรยายโครงการ และ พิธีกร
(จากซ้ายมาขวา) ตัวแทนจากกองทัพเรือ ภาค 1 นาวาโทเปรมศักดิ์ ดำทับ, นาวาเอกวศิน สระศรีดา , กัปตัน ณรงค์ กันภัย ผู้เชี่ยวชาญการเดินเรือทางทะเล , นายวันวลิต ธารไทยทอง นักวิชาการอาวุโส ผู้บรรยายโครงการ และ พิธีกร

อุรสิญจ์ กันทรพันธ์

เมื่อ 14.00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 60 ณ ห้องประชุม Light House, Ocean Marina yarth club Pattaya องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ได้จัดสัมมนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช พัทยา – หัวหิน โดยมีตัวแทนผู้เข้าร่วมจากกองทัพเรือ กองทัพภาค 1 ที่สามารถชี้เส้นทางการเดินเรือ  นาวาเอกวศิน  สระศรีดา , นาวาโทเปรมศักดิ์ ดำทับ, กัปตัน ณรงค์ กันภัย ผู้มีประสบการณ์เดินเรือในน่านน้ำอ่าวไทยมากว่า 40 ปี  และ นายวันวลิต ธารไทยทอง นักวิชาการอาวุโส เป็นผู้บรรยายโครงการเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วยผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวกว่า 5 ราย เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นถกปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สืบเนื่องจากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภารกิจในการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน ได้มอบหมายให้ บริษัท วินเทล คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินงานในโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช (เส้นทางพัทยา – หัวหิน) นั้น โดยเป้าหมายและยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว จะไม่มุ่งเน้นเฉพาะการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว แต่จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพมากขึ้น ทั้งในเรื่องการเพิ่มระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวต่อวันหรือต่อครั้ง การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มท่องเที่ยวและระหว่างกลุ่มท่องเที่ยว การกระจายตัวของนักท่องเที่ยวและกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายชวลิต ธารไทยทอง นักวิชาการฯ กล่าวถึงเส้นทางการเดินเรือใบ เรือยอร์คเพื่อการท่องเที่ยวเส้นทางพัทยา หัวหิน ว่า เส้นทางได้กำหนดให้โดยกองทัพเรือภาค 1 โดยจุดเริ่มต้น จาก โอเซียนมารีน่าพัทยา – เกาะไผ่ – หัวหิน และขากลับ หัวหิน – เกาะไผ่ – เกาะล้าน- โอเซียนมารีน่า พัทยา ทั้งนี้การกำหนดเส้นทางดังกล่าวโดยกองทัพเรืออนุญาตเท่านั้น เนื่องจากเป็นเส้นทางที่สามารถสื่อสารผ่านระบบความปลอดภัยทางทะเลของกองทัพเรือได้ และยังสามารถประสานงานขอความช่วยเหลือเมือเกิดอุบัติเหตุทางทะเล

สำหรับผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยว หลายคนยังไม่เห็นด้วย เนื่องจากโครงการยังไม่สามารถให้ความปลอดภัยโดยเฉพาะเรือใบไม่สามารถโต้คลืนสูงกลางทะเลได้ และการเดินเรือใบไม่สามารถใช้ความเร็วสูงได้ หากเจอคลื่นสูง2-3 เมตรจะเกิดอันตรายต่อผู้โดยสาร  นอกจากนี้ยังไม่สามารถกำหนดผู้ประกอบการยังขอให้ทาง อพท กำหนดประเมินราคา รวมถึงกำหนดท่าจอดเรือตามจุดที่เรือจะเข้าจอดที่เกาะไผ่ เกาะล้าน หัวหิน เป็นต้น เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวยังไม่มีที่จอดเข้าฝั่งได้อย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้โครงการายังไม่ได้กำหนดราคาค่าโดยสาร และ กลุ่มนักท่องเที่ยวประเภทใด เนื่องจากผู้ประกอบการกังวนถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นหลัก ในที่ประชุมจึงจะนำเรื่องการเสนอแนวทางความคิดเห็นของผู้ประกอบเดินเรือท่องเที่ยวเข้าประชุมกับ อพท อีกครั้งเพื่อหาข้อสรุป และจะนำมาประชุมเพื่อหาข้อตกลงกันอีกครั้ง

ส่วนด้าน อพท. ยังมีความมั่นใจว่า การดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชนี้ จะเป็นอีกหนึ่งโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อพท.  ที่เป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจเฉพาะด้าน ที่เน้นกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน