อบต.พลูตาหลวง ประกาศเป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ห้ามมีหมา-แมวเกิน 2 ตัว ฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท

0
138

อบต.พลูตาหลวง ติดประกาศใช้ พ.ร.บ.เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ห้ามเลี้ยงหมา-แมว เกิน 2 ตัว ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 5,000 บาท ภายหลังรับหนังสือร้องเรียน ผู้เลี้ยงปล่อยปละละเลย สร้างปัญหาให้ชาวบ้าน หวั่นพิษสุนัขบ้าระบาด

เมื่อ 26 เมษายน 61 องค์กรบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จ.ชลบุรี โดย นางอัญชลี แพงพรม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ออกปิดป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า ในเขตพื้นที่พลูตาหลวง เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และข้อบัญญัติตำบลพลูตาหลวง โดยกำหนดให้ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ทาวน์เฮ้าส์ และบ้านเดี่ยว สามารถเลี้ยงสุนัข และแมว ได้ไม่เกิน 2 ตัว พร้อมต้องดูแลควบคุมการเลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้อื่น หากผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ซึ่งป้ายดังกล่าวถูกติดตั้งไปทั่วทุกพื้นที่ของตำบลพลูตาหลวง

ทั้งนี้ ภายหลังมีการติดป้ายบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต่างมีความตื่นตัวในเรื่องนี้อย่างมาก เนื่องจากบางครัวเรือน มีการเลี้ยงจำนวนมากกว่าที่มีการกำหนดไว้ จึงทำให้ประชาชนต่างเกรงความผิด รวมถึงยังไม่ทราบถึงวิธีแก้ไขปัญหาที่แน่ชัด และจะจัดการต่อสัตว์เลี้ยงที่มีจำนวนมากกำหนดเช่นไร

ด้าน นางอัญชลี เปิดเผยว่า การติดป้ายบังคับใช้ พ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อเป็นการขอความร่วมมือจากประชาชน ให้ดำเนินตามมาตรการที่กำหนดไว้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ทางสาธารณสุข ได้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนกว่า 40 ราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาการเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ที่ส่งผลกระทบด้านมลภาวะกลิ่นจากมูลสัตว์ และเสียงร้องเห่า ประกอบกับมีการปล่อยปละละเลยไม่ให้อยู่ในที่จำกัดขอบเขต ทำให้ประชาชนเกรงถูกกัดได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ด้วยเหตุนี้ ทางสาธารณสุข จึงจำเป็นต้องขอความร่วมมือ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นในอนาคต

ในส่วนผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงมากกว่าจำนวนที่กำหนด ให้นำสัตว์เลี้ยงมาลงทะเบียนให้ถูกต้อง มีการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะ ไม่ส่งผลกระทบก่อปัญหาต่อผู้อื่น อยู่ในพื้นที่อาณาเขตจำกัด และไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนมากกว่าที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือ และให้ความสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อได้อยู่ร่วมกันทั้งคนและสัตว์ อย่างมีความสุขในสังคม

ด้าน นายสว่าง พลทะมัย อายุ 61 ปี หรือลุงสว่าง ผู้มีฉายา “นักปั่นต่อชีวิต” อาศัยอยู่ในเขตตำบลพลูตาหลวง ที่เคยตกเป็นข่าวโด่งดังในสังคม หลังอุทิศชีวิตที่เหลือเพื่อสุนัขจรจัดเกือบ 50 ตัว ชุบเลี้ยงไว้เพราะความรัก และเมตตาสงสาร ด้วยการปั่นจักรยานตระเวนขอเศษอาหารที่เหลือทิ้งตามร้านอาหาร นำมาเป็นอาหารให้สุนัขได้กินทุก ๆ วัน ก็ได้ออกมาเปิดเผยในกรณีนี้ว่า ตนนั้นไม่ได้หวั่นวิตกอะไร เพราะที่ผ่านมาไม่เคยปล่อยให้สุนัขไปก่อความเดือดร้อน และไม่เคยไปกัดคน แพร่เชื้อพิษสุนัขบ้า ส่วนภายหลังมีการออกระเบียบก็จะนำหมาทั้งหมดไปลงทะเบียนให้ถูกต้อง พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามข้อบังคับ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นั่นเอง.