อบจ.ชลบุรี มอบเงินสนับสนุน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์

0
338

เมื่อ 29 มีนาคม 61 นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบเงินสนับสนุน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และ นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมรับมอบเงินจำนวน 560,000 บาท

ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่น ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน โดยมี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม โดยทางศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้แจ้งช่วงวันเวลา ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 61 ทั้งนี้ทางด้านจังหวัดชลบุรี ได้เตรียมความพร้อม โดยการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และทางน้ำช่ วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 ขึ้น เพิ่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเครือข่าย ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2550 ตลอดจนการอำนวยความสะดวก แก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว ด้านการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าว.