อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลฯ ลงพื้นที่สำรวจชายหาดพัทยา พร้อมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

0
102

เมื่อ 14.00 น. วันที่ 4 เมษายน 62  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่สำรวจชายหาดพัทยา บริเวณปากซอย 6 ซึ่งมี นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายธีระพงษ์ วิมลจิตรานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี นายเอกราช คันธโร ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง หลังจากพื้นที่ในเขตเมืองพัทยาได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ที่มีฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา ประกอบกับได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ลงมาตรวจสอบและหาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

และจากกรณีดังกล่าวพบว่า ชายหาดพัทยาได้รับผลกระทบต่อโครงการเสริมทรายชายหาดพัทยาของกรมเจ้าท่า 3 จุด คือบริเวณซอย 2 ซอย 5 และซอย 6 ซึ่งขณะนี้เมืองพัทยาได้ดำเนินการปรับผิวหน้าทรายให้สวยงามดังเดิม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในภาพรวม อีกทั้งยังเป็นการ รองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเมืองพัทยา ในช่วงวันหยุดยาวนี้ จึงได้หารือและวางแผนในการแก้ไขปัญหากรณีเร่งด่วน  และในเวลาต่อมาทางคณะได้เดินทางมาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่ห้องประชุม 131 อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการหารือครั้งนี้ ซึ่งมีนายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อวางแผนหาแนวทางการป้องกันในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน

ซึ่งการหารือแนวในครั้งนี้ ได้มีการเสนอแนวทางเลือก จำนวน 2 แนวทาง คือ การนำถุงบิ๊กแบ็ค และการนำแผ่นยาง PE เพื่อปูพื้นผิวทราย ให้เป็นร่องทางน้ำไหลอย่างเป็นธรรมชาติ ทั้งนี้ทั้ง 2 แนวทางดังกล่าว ได้มีการมอบหมายให้สำนักการช่างสุขาภิบาลเมืองพัทยา ออกแบบแนวทาง ทั้งสองทางเลือก ว่าแนวทางใดจะสามารถการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ดี เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหาร เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางเลือกในวันที่ 24 เมษายน นี้ต่อไป.