อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมแถลงข่าวการจ้างเหมาก่อสร้าง เสริมทรายชายหาดพัทยา หวังให้แล้วเสร็จทันปลายปีนี้

0
343
(กลาง) นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมีตำแทนภาคส่วนเข้าร่วมงาน
(กลาง) นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าว โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมีตำแทนภาคส่วนเข้าร่วมงาน

เมื่อ 15.00 น.วันที่ 22 สิงหาคม 61 ที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี  เดินทางมาเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมี นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสมชาย สุมนัสขจรกุล รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ให้เกียรติเป็นประธานร่วม การเปิดการประชุมสัมมนาระดับจังหวัด และงานแถลงข่าว งานจ้างเหมาก่อสร้างเสริมทรายชายหาดพัทยา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา,หน่วยงานภาครัฐ,ภาคเอกชน ,ตัวแทนภาคประชานชนเข้าร่วม

เนื่องด้วยจังหวัดชลบุรีมีโครงการ พัฒนาเสริมมรายชายหาด ตั้งแต่โค้งดุสิตพัทยาเหนือ ถึงพัทยาใต้ความยาว 2,800 เมตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการฟื้นฟูชายหาดพัทยา ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชาดฝั่งอย่างรุนแรง ให้มีสภาพกลับมาสมบูรณ์สวยงาม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและประเทศ

โดยนำเสนอข้อมูลโครงการ สถานภาพโครงการที่กำลังดำเนินงานอยู่ ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินโครงการ ให้สอดคล้องกับความต้องการ ป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิด “คืนความสุข ชายหาดพัทยา”

อนึ่ง โครงการเสริมทรายชายหาดเมืองพัทยา จากแผนเดิมที่กำหนดไว้ ตั้งแต่ปี 2557 แต่เนื่องจากประสบปัญญาเรื่องของแหล่งทราย ที่มีคุณสมบัติเพียงพอ และใกล้เคียงทรายบนชายหาดพัทยา โดย กรมเจ้าท่า เจ้าของโครงการได้ว่าจ้าง บริษัท มารีน คอนสตรัคชั่น จำกัด เข้าดำเนินการ ด้วยงบประมาณจำนวน 429 กว่าล้านบาท ตามสัญญาจ้างซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 19 เมษายน ถึง 19 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นการเสริมศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกด้วย  ซึ่งหากการดำเนินการเสริมทรายชายหาดพัทยาแล้วเสร็จ จะเป็นชายหาดแรกที่มีการดำเนินการเสริมทรายชายหาด ที่ถูกกัดเซาะประสบความสำเร็จ และจะมีการนำชายหาดพัทยาเป็นโมเดลในการดำเนินการเสริมทรายในชายหาดต่างๆ ที่ประสบปัญหาการถูกกัดเซาะ

สำหรับแผนดำเนินการในส่วนที่เหลือ จะมีการเสริมทรายระยะ 300 เมตร ซึ่งหากมีการเสริมทรายในส่วน 300 เมตร ก็จะมีการคืนพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการร่มเตียง ช่วงละ 100 เมตร โดยจะดำเนินการแบบนี้ไปจนสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินการเสริมทราย คาดหวังให้แล้วเสร็จทันปลายปีนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวพัทยาต่อไป.

ปัจจุบันการเสริมทรายชายหาดพัทยาได้เริ่มตั้งแต่โรงโรงแรมดุสิตธานียาวมาจนถึงชายหาดพัทยาซอย4 แล้วคาดน่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดปลายปีนี้!
ปัจจุบันการเสริมทรายชายหาดพัทยาได้เริ่มตั้งแต่โรงโรงแรมดุสิตธานียาวมาจนถึงชายหาดพัทยาซอย4 แล้วคาดน่าจะแล้วเสร็จตามกำหนดปลายปีนี้!