องค์กรการกุศลต่างประเทศ มอบถุงยังชีพให้มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย เพื่อเด็กด้อยโอกาสตามชุมชนยากไร้

0
1221

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 18 มิถุนายน 64  บริเวณแคมป์ก่อส้างในพื้นที่เมืองพัทยา นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ศูนยการเรียนรู้อาเซียน มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำทีมงานภาคสนาม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก De Vaan Goosen ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ (NACH) ประเทศเดนมาร์ก นำไปมอบช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสตามชุมชนยากไร้ เด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ทั้งนี้เนื่องจากคำสั่งของคณะกรรมการป้องกันโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี เรื่องการงดกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน หรือสถานศึกษาทุกประเภท ทำให้เด็กๆข้ามชาติของศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ยังไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติได้  คณะครูและเจ้าหน้าที่ จึงได้ลงพื้นที่เยี่ยมเด็กตามบ้านและชุมชนต่างๆ กว่า 70 ครอบครัว เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเด็กและครอบครัว พร้อมกับให้คำปรึกษา แนะนำเรื่องการบ้าน  ที่เด็กๆได้รับมอบหมาย เพื่อรเรียนรู้ขณะอยู่นอกโรงเรียน จากการลงพื้นที่พบว่าหลายครอบครัว เด็กๆต้องอยู่บ้านกันเอง เนื่องจากพ่อแม่ ผู้ปกครองต้องออกไปทำงาน พี่คนโต จึงมีหน้าที่ดูแลน้อง  และหลายครอบครัวที่อยู่ในสภาวะยากลำบาก พ่อแม่ตกงาน การได้รับถุงยังชีพ ช่วยเหลือ จากมูลนิธิฯ ก็ช่วยบรรเทาความเดือนร้อนเบื้องต้นได้  และเสียงสะท้อนที่สำคัญที่เด็กๆทุกบ้านพูดเหมือนกัน คือเด็กอยากให้โรงเรียนเปิดเร็วๆ เพราะอยากไปโรงเรียน   อยากไปเรียนหนังสือไปเจอเพื่อนๆและคุณครู อยู่บ้านไม่สนุกเหมือนไปโรงเรียน.