หลายหน่วยงาน ร่วมให้การต้อนรับ นายอำเภอบางละมุงคนใหม่

0
83
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ  นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง คนใหม่
นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทน นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง คนใหม่

เมื่อ  15 พฤศจิกายน 61 ที่  ศาลาประชาคมอำเภอบางละมุง นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ พร้อมนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ผู้แทนนายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการนักการเมืองท้องถิ่น และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ  นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง คนใหม่ พร้อมด้วย นางจารุณี เจริญศรี ภรรยา ร่วมรับมอบกระเช้าอวยพรแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้ทางด้าน นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง คนใหม่ จะมาปฏิบัติหน้าที่แทน นายนริศ นิรามัยวงศ์ ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง เป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง รับผิดชอบเขตตรวจราชการ 8 จังหวัด ประกอบไปด้วยจังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว จากการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย.

หลายหน่วยงาน ร่วมต้อนรับนายอำเภอบางละมุงคนใหม่ ด้วยความอบอุ่น
หลายหน่วยงาน ร่วมต้อนรับนายอำเภอบางละมุงคนใหม่ ด้วยความอบอุ่น