หลวงพ่ออลงกตพร้อมศิษยานุศิษย์ นำข้าวสารและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ชาวหนองปรือ

0
224

เมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 64   ที่ เวทีสวนสุขภาพฯ เทศบาลเมืองหนองปรือ หลวงพ่ออลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบข้าวสาร พร้อมทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนชาวหนองปรือ ตามโครงการข้าวปันสุขสู้ โควิด-19 ครั้งที่ 4 ท่ามกลางชาวบ้านกว่า 500 คน ต่างเดินทางมารับความช่วยเหลือ 

จากวิกฤตของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชนในประเทศ ได้รับผลกระทบอย่างเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะในเรื่องของปากท้อง หลายครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับความอดอยาก เนื่องจากอยู่ในภาวะตกงาน ดังนั้นหลวงพ่ออลงกต หรือ พระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จึงได้ริเริ่มให้มีโครงการข้าวปันสุขสู้ โควิด-19 ขึ้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเป็นการเปิดรับบริจาคเงิน 20 บาท ต่อข้าวสาร 1 กิโลกรัม ผ่านบัญชีใจฟ้า อาทรประชานาถ เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวสารจากชาวนาโดยตรง เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง ซึ่งก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ด้วยเช่นกัน 


หลังจากนั้นหลวงพ่ออลงกต พร้อมศิษยานุศิษย์ ได้นำข้าวสาร และเครื่องอุปโภคบริโภค มามอบให้แก่ชาวพัทยา โดยแบ่งออกเป็น 2 จุด ได้แก่ ณ วัดชัยมงคล พระอารามหลวง จำนวน 1,500 คน และจุดที่ 2 คือ ทม.หนองปรือ ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้เป็นผู้คัดเลือกประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จำนวน 500 คน รวมทั้งจัดเตรียมสถานที่สำหรับเป็นจุดแจกจ่ายสิ่งของดังกล่าว ที่มาจากศรัทธาของบรรดาศิษยานุศิษย์ทั่วทุกสารทิศของหลวงพ่อฯ อันเป็นการส่งต่อมอบกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในวิกฤตต่างๆ รวมทั้ง ภิกษุอาพาธ, ผู้ป่วยเอชไอวี และบุคคลที่อยู่ในความดูแลของทางวัดพระบาทน้ำพุ.