หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จัดพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติหน้าที่

0
178

เมื่อ 22 มีนาคม 62 พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (ผบ.สอ.รฝ.) เป็นประธานในพิธีส่งกำลังพลไปปฏิบัติราชการหน่วยเฉพาะกิจ สอ.รฝ. พื้นที่ภาคใต้ และภาคตะวันออก จำนวน 8 หน่วย รวม 224 นาย โดยมีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรง ร่วมส่งกำลังพลอย่างสมเกียรติ ณ หน้ากองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

                ในการนี้ พลเรือตรี วราห์ แทนขำ ได้คล้องพวงมาลัย และมอบเงินบำรุงขวัญ ให้แก่หัวหน้าทั้ง 8 หน่วย ประกอบด้วย  หน่วยเฉพาะกิจที่ 321 หน่วยปฏิบัติการเกาะกูด หน่วยเรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ กองกำลังด้านจังหวัดจันทบุรี/ตราด หน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 451 ,452 ,491 ,621 และจังหวัดสงขลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สวดชัยมงคลคาถา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และมอบวัตถุมงคล ให้กับเหล่านักรบทหารปืนใหญ่ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตย และความสงบของชาติ  ให้เกิดความเป็นสิริมงคล แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง ทั้งนี้ยังได้เน้นย้ำให้กำลังพลทุกนาย ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาท และเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา สามารถสนองภารกิจหน่วยให้สำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์.