ส่วนวิศวกรรมฯ ลงพื้นที่หลังชาวบ้านร้องโครงการปรับปรุงถนนแล้วเสร็จยังประสบปัญหาน้ำท่วมขัง

0
104

 เมื่อ 22 เมษายน 62 ที่ ซอยเจริญสุข และซอยอุดมสุข   นายณัฐพงษ์  แสนทวีสุข รักษาการผู้อำนวยการงานวิศวกรรมก่อสร้างเมืองพัทยา นายอำนวย ม่วงทอง รักษาการประธานชุมชนซอยอรุโณทัย พร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่     หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน กรณีโครงการปรับปรุงถนนและวางท่อระบายน้ำ   เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ยังประสบปัญหาเมื่อมีฝนตก มักเกิดน้ำท่วมขังภายในซอย ต้องใช้เวลาในการระบายน้ำค่อนข้างนาน

    โดยโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อท่อระบายน้ำ ซอยอุดมสุข ใช้งบประมาณประจำปี 2561 จำนวน 1,270,000 บาท   ประกันความชำรุดตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 62 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน  64  ส่วนโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยเจริญสุข ค่าก่อสร้าง 1,625,000 บาทประกันความชำรุด ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 62 ถึงวันที่  9 เมษายน 64

    ซึ่งจากการสำรวจทั้ง 2 โครงการพบว่า ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย แต่ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในเรื่องของน้ำท่วมขังภายในซอยเมื่อมีฝนตก  เนื่องจากบริเวณปากซอยของทั้ง 2 ซอย ถูกน้ำจากถนนเส้นหลักซอยอรุโณทัย ไหลทะลักเข้ามาในซอย ส่งผลให้มีน้ำท่วมขังดังกล่าว เบื้องต้นส่วนเกี่ยวข้องได้ทำการพูดคุยกับผู้รับเหมา ให้ช่วยดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการปรับพื้นผิวถนนบริเวณปากซอยเป็นแนวโค้งให้เป็นสูงขึ้นกว่าผิวถนน เพื่อไม่ให้น้ำจากซอยอรุโณทัยไหลเข้าไป พร้อมดำเนินการเชื่อมต่อท่อระบายช่วงท้ายซอย เพื่อเพิ่มช่องการการระบายน้ำต่อไป.