ส่วนควบคุมโรคเมืองพัทยา ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย รณรงค์ป้องกัน และลดปริมาณสัตว์ฟันแทะ

0
105

เมื่อ 6 พฤศจิกายน 61  นักวิชาการสาธารณสุข พร้อมด้วยทีมปฏิบัติงานส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข ร่วมกับ SRRT เมืองพัทยา ลงพื้นที่ดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดปริมาณสัตว์ฟันแทะ (หนู) ครั้งที่ 2  ตามแผนการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2562 โดยได้เข้าดำเนินการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการกำจัดสัตว์ฟันแทะ (หนู) พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์โรคเลปโตสไปโลซิส จำนวน 50 แผ่น เข้าตรวจสอบแหล่งอาศัยของหนูและแหล่งอาหาร พบว่า มีขยะ เศษอาหารทิ้งตลอดแนวจุดพักและตลอดแนวชายฝั่ง  ตรวจสอบซากหนู และเก็บทำลาย จำนวน 4 ตัว  และวางยาเบื่อหนูตลอดแนวบริเวณท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นจะดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบซากหนู พร้อมทั้งเก็บทำลายในวันถัดไป.