สโมสรไลออนส์ ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 24 “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ”

0
51

เมื่อ 11.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 61 ที่ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งที่ 24 ภายใต้โครงการ “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ” โดยมี นายธวัฒน์ชัย เผือกพิพัฒน์ นายกผ่านพ้นสโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย (ผู้แทนนายกสโมสรไลออนส์ฯ) กล่าวรายงาน  นางสาวภาพันธ์ อินทุวิศากุล ผู้แทนจากศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา กล่าวต้อนรับ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายดำรงเกียรติ พินิจการ ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา สมาชิกกลุ่มสโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ผู้นำชุมชนประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดและบริจาคโลหิตในครั้งนี้ นอกจากนี้ทางสโมสรไลออนส์ฯ ได้มอบกระเช้า เพื่อแสดงคำขอบคุณ แด่ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา สภากาชาดไทย ผู้แทนจากโรงเรียนบางละมุง ที่ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมฯ ซึ่งบรรยากาศภายในงาน ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติ สโมสรไลออนส์ พัทยาตากสิน ภาค 310 ซี ประเทศไทย ร่วมกับเมืองพัทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย และศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 พัทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 24 ภายใต้โครงการ “ชวนทำดีด้วยใจ ร่วมบริจาคโลหิต วันพ่อแห่งชาติ” เพื่อเป็นการร่วมกันทำดี บริจาคโลหิตช่วยเหลือสังคม และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการส่งเสริมให้ประชาชนที่สนใจได้มีโอกาสทำความดี ช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่สังคมต้องการอย่างแท้จริง โดยจะนำโลหิตที่ได้รับบริจาค มอบให้ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ที่ต้องการโลหิตและผู้ป่วยอื่นๆ ต่อไป.