สโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยาภาค 310 ซี มอบรถวีลแชร์ 6 คัน ให้ รพ.เมืองพัทยา และรพ.บางละมุง

0
304

เมื่อ  20 มิถุนายน 62 ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ไลออนพะเยาว์ เมฆเคลื่อน นายกสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยาภาค 310 ซี พร้อมด้วย นางพจนารถ แก้วผลึกอดีต ส.ส.ชลบุรี ไลออนส์สมศักดิ์ นาคสนธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกและภาคส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันมอบรถวีลแชร์ จำนวน 3 คัน มูลค่ารวมกว่า 13,500 บาท โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิง พรพนา โชคไทย ผจ.ส่วนบริการสาธารณะสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นตัวแทนในการรับมอบ  จากนั้นได้เดินทางไปมอบต่อ ที่โรงพยาบาลบางละมุงอีก จำนวน 3 คัน มูลค่ารวมกว่า 13,500 บาท โดยมี นางนฤมล สุ่นศุกดิ์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโรงพยาบาลบางละมุงเป็นตัวแทนในการรับมอบ  รวมสองโรงพยาบาลที่มอบในครั้งนี้ กว่า 27,000 บาท

ทั้งนี้เนื่องจากทางสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยา ภาค 310 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ของคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ให้ได้รับความสะดวกสบายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรสโมสรไลออนส์ ที่มีแนวทางการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งหลังจากทำพิธีการมอบเสร็จสิ้น ทางด้านไลออนพะเยาว์ เมฆเคลื่อน ได้มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ จากนั้นทางด้านตัวแทนในการรับมอบ ได้มีการกล่าวขอบคุณทางคณะสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยาฯทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยทางโรงพยาบาลฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.

เมื่อ  20 มิถุนายน 62 ที่ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ไลออนพะเยาว์ เมฆเคลื่อน นายกสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยาภาค 310 ซี พร้อมด้วย นางพจนารถ แก้วผลึกอดีต ส.ส.ชลบุรี ไลออนส์สมศักดิ์ นาคสนธิ์ พร้อมด้วยสมาชิกและภาคส่วนเกี่ยวข้อ งร่วมกันมอบรถวีลแชร์ จำนวน 3 คัน มูลค่ารวมกว่า 13,500 บาท โดยมี ร้อยตำรวจเอกหญิง พรพนา โชคไทย ผจ.ส่วนบริการสาธารณะสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา เป็นตัวแทนในการรับมอบ  จากนั้นได้เดินทางไปมอบต่อ ที่โรงพยาบาลบางละมุงอีก จำนวน 3 คัน มูลค่ารวมกว่า 13,500 บาท โดยมี นางนฤมล สุ่นศุกดิ์สวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโรงพยาบาลบางละมุงเป็นตัวแทนในการรับมอบ  รวมสองโรงพยาบาลที่มอบในครั้งนี้ กว่า 27,000 บาท

ทั้งนี้เนื่องจากทางสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยาภาค 310 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ของคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ให้ได้รับความสะดวกสบายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรสโมสรไลออนส์ ที่มีแนวทางการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งหลังจากทำพิธีการมอบเสร็จสิ้น ทางด้านไลออนพะเยาว์ เมฆเคลื่อน ได้มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ จากนั้นทางด้านตัวแทนในการรับมอบ ได้มีการกล่าวขอบคุณทางคณะสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยาฯทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยทางโรงพยาบาลฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.

พัทยาภาค 310 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ของคนไข้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาล ให้ได้รับความสะดวกสบายและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ขององค์กรสโมสรไลออนส์ ที่มีแนวทางการช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งหลังจากทำพิธีการมอบเสร็จสิ้น ทางด้านไลออนพะเยาว์ เมฆเคลื่อน ได้มีการกล่าวถึงวัตถุประสงค์กิจกรรมที่ร่วมกันทำในครั้งนี้ จากนั้นทางด้านตัวแทนในการรับมอบ ได้มีการกล่าวขอบคุณทางคณะสโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนัก พัทยาฯทุกท่านที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนอุปกรณ์ดังกล่าว โดยทางโรงพยาบาลฯ จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อไป.