สโมสรไลออนส์ชลบุรี พระตำหนักพัทยา มอบรถวีลแชร์ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงชุมชนชุมสาย

0
142

เมื่อ  6 พฤษภาคม 62 ที่ ชุมชนชุมสาย สโมสรไลออนส์ ชลบุรีพระตำหนักพัทยา นำโดย นายกสโมสร พะเยาว์ เมฆเคลื่อน พร้อมสมาชิกสโมสร นายจิระวัฒน์ ปลุกใจประธานชุมชนชุมสาย และคณะกรรมการชุมชนชุมสาย ได้ร่วมมอบรถวีลแชร์ให้กับ นางสมจิตร ผูกเหมาะ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง  สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ได้มีประชาชนในชุมชนชุมสาย ขอความช่วยเหลือมาทางประธานชุมชน ในเรื่องของการขอความอนุเคราะห์รถวีลแชร์  เนื่องจากนางสมจิตร ผูกเหมาะ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและเป็นผู้มีรายได้น้อย  

    ทางด้านประธานชุมชนชุมสาย และกรรมการชุมชน จึงได้ทำการประสานไปยังสโมสรไลออส์นชลบุรี พระตำหนักพัทยา พิจารณาช่วยเหลือ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำรงค์ชีวิตที่ยากลำบาก และให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม ให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยนางสมจิตร ผูกเหมาะ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง ก็ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้ใจบุญ ที่ได้ร่วมกันมอบรถวีลแชร์ในครั้งนี้ ซึ่งตนเองก็จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป.