สโมสรโรตารีอีคลับ ดอลฟิน พัทยา เยี่ยมชมงานเคคูพาจ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านเอื้ออารี

0
425

By เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ  28 มีนาคม 64  ที่ บ้านเอื้ออารี ต.ห้วยใหญ่ ดร.มาร์เกรท เดเทอร์ นายกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมด้วย ดร.ออสม่า เดเทอร์ นายกก่อตั้งสโมสรโรตารี อี-คลับ ดอลฟิน พัทยา พร้อมด้วย สมาชิกสโมสรฯได้เดินทางมาเยี่ยมชมงานหัถกรรมเคคูพาจและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กบ้านเอื้ออารีเนื่องในวันเกิดเด็ก ที่เกิดในเดือนมีนาคม 6 คน เพื่อเป็นกำลังใจแก่เด็กๆ โดยมีนาย นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช รองผู้อำนวยการมูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และเด็กคอยให้การต้อนรับ

โดยนายกสโมสรโรตารีอี-คลับ ดอลฟิน พัทยา และนายกก่อตั้งฯ ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของกิจกรรม เนื่องด้วยวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดบุตรบุญธรรม นางสาวจิรชญา  ตั้นฮ้ง หรือน้องเอ อายุครอบ 14 ปี  บริบูรณ์ และถือโอกาสเลี้ยงฉลองวันเกิดให้กับให้เด็กๆที่เกิดในเดือนมีนาคมอีก 6 คน พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน เป็น อาหารทะเล ผลไม้ และไอศกรีม ให้เด็กและเจ้าหน้าที่ในการดูแลทั้งหมดกว่า 80 คน ได้รับประทาน  


นอกจากนี้ได้ติดตามโครงการต่างๆที่ทาง สโมสรโรตารีอี – คลับ ดอลฟิน พัทยาฯ ได้สนับสนุนอาทิ ด้านการเกษตร การทำแปลงผักปลอดสารพิษ และอื่นๆ ที่สนับสนุนไปก่อนหน้านี้กว่า 250,000 บาท เพื่อส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมในยามว่าง และสามารถนำผลผลิตที่ได้มารับประทาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของทางมูลนิธิ หลังจากเสร็จสิ้นก็ได้ให้เด็กๆร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้แก่เพื่อนๆทั้ง 6  คนที่เกิดในเดือนมีนาคม จากนั้นได้รับประทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง.