สุดอัศจรรย์ รูปในหลวง ร.9 ปรากฏ บนองค์พระพุทธรูปแกะสลักเขาชีจรรย์

0
74

เมื่อ 21 ตุลาคม 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่สร้างความฮือฮาให้กับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวชม บริเวณพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยต้องตกตะลึงกับภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องซ้ายของหน้าผา หรือด้านขวาองค์พระ ที่มีลักษณะคล้ายกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 กำลังยืนทรงงานหันข้างซ้าย ทำให้ภาพที่ปรากฏ ถูกถ่ายภาพโดยนักท่องเที่ยว และนำไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียล จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง ถึงเหตุการณ์ที่สุดอัศจรรย์ มีนักท่องเที่ยวแห่กันมาเที่ยวชมกันอย่างไม่ขาดสาย และถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สำหรับประวัติพระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาเขาชีจรรย์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต และพระราชทานนามว่า “พระพุทธมหาวชิรอุตตโมภาสศาสดา” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรืองสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ”

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งเป็น สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงเสียดายเขาชีจรรย์ ที่มีภูมิทัศน์ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอน ที่มีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้างพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย เลียนแบบพระพุทธนวราชบพิตร ศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตร หน้าตักกว้าง 70 เมตร ฐานบัวหรือบัวบัลลังก์สูง 21 เมตร รวมความสูงขององค์พระและบัลลังก์ทั้งสิ้น 130 เมตร เป็นแบบนูนต่ำ ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่ปี 2527 – 2533 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ให้เป็นพระพุทธรูปแกะสลักหินประจำรัชกาลที่ 9 ในวาระทรงครองราชย์ ครบ 50 ปี

อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างเป็นไปอย่างยากลำบาก เนื่องจากผิวหน้าผามีการแตกและช้ำมาก รวมทั้งฝนยังตกลงมาทำให้การทำงานมีความเสี่ยงมากขึ้น แต่ในที่สุดก็สามารถเสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี โดยในวันที่ 31 กรกฎาคม 2539 มีการประกอบพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขอพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเบิกพระเนตร และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระอุระของพระพุทธรูป เพื่อให้เกิดเป็นสิริมงคลสืบไป.