สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะพื้นที่ชายหาด

0
158

เมืองพัทยา  โดยสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ลงพื้นที่เก็บและกำจัดขยะช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาทุกจุดทั่วเมืองพัทยา ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าว ยังมีบางแห่งที่มีผู้มักง่ายทิ้งไม่เลือกที่ ทำให้ขยะล้นเมือง ไม่สามารถกำจัดให้หมดไปได้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์และความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมา

สำนักสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยา ได้ทำการแบ่งสายเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยเข้าเก็บขยะในพื้นที่ ชายหาดกระทิงลาย หาดจอมเทียน  เก็บป้ายถนนพัทยาใต้และถนนเลียบทางรถไฟ  เก็บขยะขึ้นชายหาดพัทยา จอมเทียน ดงตาลและยินยอม  เก็บขยะขึ้นชายหาดพัทยาและจอมเทียน เก็บขยะชายหาดพัทยาและกวาดทางเท้าเลียบชายหาด.