สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา นำรถน้ำฉีดถนนภายในซอยกอไผ่ ลดมลภาวะฝุ่นละอองบนท้องถนน

0
221

เมื่อ 24 กรกฎาคม 61 ที่ บริเวณภายในซอยกอไผ่ นายนิคม แสงแก้ว ประธานกองทุนหมู่บ้านชุมชนซอยกอไผ่ ได้ทำการประสานขอความช่วยเหลือ จากสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ในการสนับสนุนรถน้ำ มาทำการฉีดพ่นน้ำบนท้องถนนภายในซอย ตามที่ชาวบ้านได้มีการร้องขอความช่วยเหลือ เนื่องจากเกิดฝุ่นละอองจำนวนมากจากรถขนทราย วิ่งผ่านเป็นประจำ ทำให้เกิดมลภาวะฝุ่นละอองบนท้องถนน แก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความเดือดร้อน เรื่องทางเดินหายใจและอาหารที่เต็มไปด้วยฝุ่น ที่ฟุ้งกระจาย

ทางสำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน โดยการฉีดพรมน้ำ ตลอดทั้งซอยเพื่อบรรเทาข์ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในเบื้องต้น และจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นครั้งคราว เมื่อประชาชนร้องขอให้เป็นไปตามขั้นตอน.