สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา วอนแม่ค้าประชาชนให้ทิ้งเปลือกผลไม้ลงถัง หลังมีปริมาณสูงถึง 2 ตันต่อวัน

0
182

เมื่อ 19 มิถุนายน 260  หลังเข้าสู่ฤดูกาลแห่งผลไม้ พบว่าในพื้นที่เมืองพัทยาไม่ว่าจะมองไปที่ใดจะมีพ่อค้าแม่ค้านำผลไม้ออกมาตั้งวางขายอยู่ริมทางเป็นจำนวนมาก ทั้งทุเรียน เงาะ มังคุด รวมทั้งผลไม้อื่นๆ เหตุนี้จึงส่งผลให้ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในเมืองพัทยา มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย โดยเฉพาะขยะจำพวกเปลือกผลไม้ ที่มักพบเห้นว่ามีพ่อค้าแม่ค้า หรือประชาชนบางรายนำมาทิ้งไว้ตามริมทาง สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้แก่เมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยา

ล่าสุดผู้สื่อข่าว จึงได้เข้าพบนายสัญญา ทับทิมศรี นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ซึ่งเป็นหน่วยงานโดยตรงที่รับผิดชอบในเรื่องการจัดเก็บ และกำจัดขยะในพื้นที่ ว่าเมืองพัทยามีแนวทางอย่างไรในการจัดการกับขยะดังกล่าว ซึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากปริมาณผลไม้ที่มีจำหน่ายมากขึ้นในท้องตลาด นายกเมืองพัทยา ได้มอบนโยบายให้แก่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นายสัญญา ทับทิมศรี นักวิชาการสุขาภิบาล สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา เปิดเผยว่า  ได้มีการประสานไปยังบริษัทที่มีหน้าที่จัดเก็บขยะให้เพิ่มจำนวนถังขยะ เพื่อรองรับกับปริมาณขยะเปลือกผลไม้ ในจุดที่มีพ่อค้าแม่ค้าขายอยู่ริมทาง  โดยจะมีการเสริมถังขยะในจุดดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะได้สามารถจัดเก็บได้อย่างไม่ติดปัญหา  แม้จะพบว่าในแต่ละวันขยะจำพวกเปลือกผลไม้จะมีปริมาณสูงถึง 2 ตัน แต่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ยังยืนยันว่าสามารถจัดการได้  เพียงแต่ประชาชน และพ่อค้าแม่ค้าจะให้ความร่วมมือในการช่วยกันทิ้งขยะลงถัง ไม่ลักลอบนำไปทิ้งในที่สาธารณะ อันจะเป็นการสร้างมลพิษ และทำลายภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา ซึ่งหากเจ้าหน้าที่พบก็จะดำเนินการจับปรับทันที 2 พันบาท ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้นจึงอยากฝากวอนให้ทุกคนในสังคมช่วยกันรักษาความสะอาด  เพื่อให้สิ่งแวดล้อมยังคงสวยงาม พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอีกทางหนึ่ง.