สำนักปลัดเมืองพัทยา ใช้กล้องวงจรปิดติดตามการเดินทางเรือโดยสาร ดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทุกมิติ

0
725

ตามนโยบายของ พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยาและคณะผู้บริหาร ที่ต้องการให้เมืองพัทยาเป็นเมืองสะอาด สะดวก และปลอดภัย เป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยว  นายกเมืองพัทยาจึงได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบและเฝ้าระวัง ประจำจุดต่างๆ ในพื้นที่เขตเมืองพัทยา โดยเมื่อวันที่ 5 กันยายน 61

โดยส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้ส่งเรือตรวจการณ์กู้ภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล ลงพื้นที่ตรวจสอบดูแลให้ความช่วยเหลือ และป้องกันอุบัติเหตุให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย และบริเวณหาดจอมเทียน รวมทั้งสังเกตการณ์ผ่านกล้องวงจรปิดติดตามเรือโดยสาร และเรือเช่าเหมาลำ คอยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชน ประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ทั้งชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว  และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว สวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี.