สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา จัดทำมาตรการเพื่อความปลอดภัยวันลอยกระทง

0
93

ด้วยวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ถือเป็นประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งในวันดังกล่าวจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาตินิยมออกมาลอยกระทง ตามแหล่งน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำ ริมทะเล ท่าเทียบเรือ และโป๊ะท่าเทียบเรือในเขตอำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และเมืองพัทยา   สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จึงกำหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการเดินเรือ การใช้โป๊ะเทียบเรือ การใช้เรือ และประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยว

 โดยมาตรการดังกล่าว จัดให้ท่าเทียบเรือและโป๊ะเทียบเรือ ให้ผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ครอบครองท่าเทียบเรือ ต้องติดตั้งป้ายระบุจำนวนคนที่เทียบเรือสามารถรับน้ำหนักโดยติดไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณท่าเทียบเรือและ โป๊ะเทียบเรือ ทางเดินทางขึ้น-ลง ให้เพียงพอ จัดให้มีที่กั้นทางเดินขึ้น – ลง ของโป๊ะเทียบเรือ และจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวลงไปยืนบนโป๊ะเทียบเรือเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้   ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมาโดยเด็ดขาด และต้องควบคุมดูแลผู้โดยสารในเรือมีให้การกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เรือหรือผู้โดยสารคนอื่น  จัดเตรียมอุปกรณ์ประจำตัว เช่น เบาะชูชีพ เสื้อชูชีพ พวงชูชีพ และเครื่องมือดับเพลิงที่มีสภาพพร้อมต่อการใช้งานได้ทันที  สำหรับผู้โดยสารไม่ควรดื่มสุราหรือเสพของมึนเมาจนไม่สามารถของสติได้ เพราะอาจจะเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นได้ ผู้ควบคุมต้องสำรวจตรวจสอบสภาพตัวเรือ เครื่องจักรยนต์ ของเรือ ให้มีความพร้อมและเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน.