สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขานรับนโยบายปราบข่าวปลอม

0
291

พันตำรวจเอก กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการจัดการเรื่องข่าวปลอม โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ทุกหน่วยในสังกัด ประสานการปฏิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เฝ้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารที่ถูกบิดเบือน หรือข่าวปลอมอยู่เสมอและเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ให้ทราบถึงพิษภัยและรูปแบบการกระทำความผิด รวมถึงพิสูจน์ทราบตัวผู้กระทำความผิดและสืบสวน ปราบปราม จับกุมผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีอย่างจริงจังต่อเนื่องภายในกรอบของกฎหมาย เพื่อเป็นการจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอีกทั้ง ยังตัดโอกาสในการกระทำความผิดและทำให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้องต่อไปรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังกล่าวเตือนไปยังผู้ที่กระทำความผิดว่า ให้หยุดการกระทำในลักษณะที่บิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะนอกจากจะผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการซ้ำเติมจิตใจของประชาชนที่ควรจะได้รับข่าวสารที่ถูกต้องนอกจากนี้ ยังทำให้เกิดความสับสน ตื่นตระหนกในสังคม รวมถึงส่งผลกระทบต่อความสงบในบ้านเมืองอีกด้วย พร้อมขอให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารและใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับทั้งตนเองและสังคม หากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด สามารถแจ้งไปยังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. – (สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)