สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา รณรงค์ฉีดเพื่อชาติ ชนะโควิดได้ ด้วยวัคซีน

0
158

เมื่อ 12 พฤษภาคม 64  เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม รองปลัดเมืองพัทยา รักษาราชการปลัดเมืองพัทยา ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข และ อสม.เมืองพัทยา ลงพื้นที่การเชิงรุก รณรงค์ประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงของ โรคโควิด-19 ณ ชุมชนหนองอ้อ พัทยากลาง 


พร้อมเชิญชวนประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มมีโรคประจำตัว 7 โรค ลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด-19 ได้ที่แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยกำหนดเริ่มฉีดในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ทั้งนี้การวัคซีนโควิด-19 ควรฉีดห่างจากวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 1 เดือน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ หมายเลขโทรศัพท์ 0-3825-3209.