สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา รักษาความสะอาดสถานบริการ ต้านไวรัสโควิด – 19

0
182

เมื่อ 2 มีนาคม 63ที่ บริเวณซอย 6 เมืองพัทยา ยศศักดิ์ นายมาโนชย์ หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย ร.ต.อ. (หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค และเจ้าหนาที่ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ลงพื้นที่ซอย 6 ยศศักดิ์ ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ในแหล่งสถานบันเทิงต่างๆทั่วเมืองพัทยา โดยนำร่องพื้นที่ ซอย 6  ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ใช้น้ำฉีด พร้อมนำผงทำความสะอาดราดไปทั่วพื้นที่ ก่อนที่จะทำการขัดถู เพื่อคืนวามสะอาดให้ถนน

นายมาโนชย์ หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา เผยว่า สำหรับการทำความสะอาดพื้นที่สถานบริการ หรือสถานบันเทิง ซอย 6   ถือว่าเป็นหนึ่งในนโยบายต้านไวรัสโควิด – 19 ที่มาการติดต่อกันได้จากการสัมผัส สารคัดหลัง อาทิ น้ำมูก น้ำลาย จากผู้ป่วย ดังนั้นการทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ครั้งนี้  ถือว่าเป็นการทำความสะอาดครั้งใหญ่ ทั้งในส่วนของพื้นผิวถนนด้านนอก และภายในสถานบริการ โดยพบว่าหลังจากที่ทางเมืองพัทยา ประกาศขอความร่วมมือกับสถานบริการ ในการไม่น้ำรถมาจอดที่บริเวณหน้าร้านในตอนเช้า เพราะเจ้าหน้าที่จะมาทำความสะอาด ก็พบว่าได้รับความร่วมมือจากพนักงานในร้าน ร่วมกันทำความสะอาดร้าน ด้วยการนำน้ำยาฆ่าเชื้อมาทำความสะอาดพื้นภายในบริเวณราวบันได  เก้าอี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิท – 19 อีกด้วย

ทั้งนี้นอกจากการทำความสะอาดที่ซอย 6 แล้ว ทางสำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา จะได้ทำการขยายพื้นที่ไปยังพื้นที่สถานบริการอื่นๆ ให้ทั่วเมืองพัทยา พร้อมทำการฉีดพ่นสารสกัดธรรมชาติจากพืช ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออแกนิค ที่สามารถฆ่าเชื้อโรค เชื้อไวรัส แบคทีเรีย ปลอดสารพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามแหล่งชุมชนหนาแน่น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจแกนักท่องเที่ยว ว่าจะสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโควิท – 19 ได้อีกทางหนึ่ง.