สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสินค้าและอาหาร ช่วงเทศกาลตรุษจีน ตลาดลานโพธิ์นาเกลือ

0
124

เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 62 ที่ ตลาดเก่าลานโพธิ์นาเกลือ นางบุปผา ส่งสกุลชัย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ ฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบผู้ประกอบร้านค้าต่างๆ เช่น อาหารทะเล  เนื้อสัตว์  อาหารแห้ง รวมไปถึงอาหารที่นิยมจำหน่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีน อาทิ ขนมเทียน ขนมเปี๊ยะ ขนมเข่ง ขนมสาลี และอื่นๆ  เพื่อให้เป็นไปตามระบบ การจำหน่ายอาหารได้มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในช่วงเทศกาลตรุษจีน

สืบเนื่องด้วยฝ่ายคุ้มครองผู้บริโภค ได้ทำการสุ่มตรวจร้านจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้งและร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารต่างๆในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังผู้ประกอบการมักง่าย นำสารปนเปื้อน ที่ สงผลต่อสุขภาพของประชาชนมาวางจำหน่าย โดยหวังแค่เพียงว่าให้สินค้าที่จำหน่ายดูสวยงาม และสดใหม่ โดยไม่คำนึงถึงผู้บริโภค

                 จากการสุ่มตรวจเก็บตัวอย่างอาหารตลาดลานโพธิ์ฯ พบว่าโดยรวมจากการประเมินในเบื้องต้น ผู้ประกอบการ นำอาหารที่มีคุณภาพมาจำหน่าย ให้แก่ประชาชน ราคาอยู่ในเกนณ์ปกติ และให้ความร่วมมือที่ดี  แต่ทั้งนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ได้ ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารที่นิยมในช่วงเทศกาลตรุษจีนร้านหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงช่วงบริเวณทางเข้าตลาดลานโพธิ์ พบแมลงตัวเล็กชนิดหนึ่ง  สามารถลอดเข้าไปในถุงภาชนะอาหาร  แต่ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการแนะนำ และตักเตือนในเรื่องของการบรรจุสินค้าใหม่ให้มิดชิดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการสุ่มตรวจอย่างละเอียดจะรู้ผลภายใน 17 ชั่วโมง  ถ้าพบว่าร้านใดละเมิดผิดกฎ หรือพบสารปนเปื้อนในอาหาร ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมาย  ส่วนร้านที่มีอาหารปลอดภัย สะอาด ก็จะได้รับป้ายอาหารปลอดภัยจากทางเมืองพัทยา นำมามอบให้ตามลำดับ

และจากการสอบถามพ่อค้าแม่ค้า ที่อยู่ตลาดดังกล่าวเพิ่มเติม ในเรื่องการจำหน่ายสินค้าในปีนี้พบว่า ยอดขายไม่แตกต่างจากปีที่แล้วมากนัก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง และลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาตลาดลานโพธ์นาเกลือ จะประสบปัญหาในเรื่องของที่จอดรถไม่เพียงพอ ยิ่งในช่วงเทศกาล จะมีปัญหามากเป็นเท่าตัว จึงอยากจากฝากให้ทางเมืองพัทยา ช่วยพิจารณาช่วยเหลือในเรื่องนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน.