สำนักการศึกษาเมืองพัทยา เร่งฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ในครูและบุคลากรทางการศึกษากว่า 90%

By วราพรรณ ใจกุศล

เมื่อ 28 พฤษภาคม 6  จากสถานกาณณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทย  พบว่ายังคงมีการแพร่ระบาดและพบจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง  จนส่งผลกระทบให้กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเลือนวันเปิดเรียนออกไป  จากกำหนดการเดิมวันที่ 1 มิถุนายน  2564  ได้เลื่อนออกไปในวันที่ 14 มิถุนายน 2564   ซึ่งกำหนดการในวันเปิดภาคเรียน  พบว่าก็ยังคงไม่แน่นอน  ซี่งทางกระทรวงศึกษาธิการยังคงต้องรอดูภาพรวมของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในภาพรวม  ว่ามีความปลอดภัยมาน้อยนแค่ไหน   ซึ่งหนึ่งในมาตรการที่จตะเสริมความมั่นในแก่ผู้ปกครอง และ ช่วยลดจำนวนผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น  ก็คือมาตราการการฉีดวัคซีน   ซึ่งเรื่องดังกล่าวพบว่าทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้เร่งระดมบุคลากรทางการศึกษาและครู   รับการฉีดวัคซีนกันให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์นายนพสิทธ์ชา  ณ นคร   รักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเมืองพัทยา  เผยว่า  สำหรับการรับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19  ของบุคลากรทางการศึกษา หรือ  คณะครู ในพื้นที่เมืองพัทยานั้น  พบว่าเป็นมาตราการที่ทางสำนักการศึกษาเมืองพัทยาได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด  และผ่านมาตั้งแต่เริ่มมีการฉีดวัคซีนในบุคลากรด่านหน้าที่มีความเสี่ยง   จนถึงปัจจุบัน  พบว่า  มีบุคลากรทางการศึกษา  แสดงความประสงค์ในการรับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง   จนปัจจุบันพบว่ามีจำนวนบุคลาการทางการศึกษาและครู  รับการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งในส่วนที่เหลือ  ก็อยู่ในขั้นตอนของการลงทะเบียนรอรับการฉีดวัคซีนล็อตต่อไป    โดยคาดว่าหากบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นการสร้างความมั่นใจและอุ่นใจแก่ผู้ปกครอง  และลดจำนวนผู้ป่วยในประเทศได้อีกทางหนึ่งด้วย   อย่างไรก็ตามหากพบว่ากในการฉีกวัคซีนครั้งนี้ของสำนักการศึกษาหากไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์  ก็จะดำเนินการฉีดให้ได้มากที่สุดท่าที่จะทำได้.